Vejledning til Habitatbekendtgørelsen

04-07-2011

Vejledningen gennemgår og uddyber Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 med senere ændringer om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (”Habitatbekendtgørelsen”).

Vejledningen gennemgår og uddyber Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 med senere ændringer om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (”Habitatbekendtgørelsen”). Habitatbekendtgørelsen er en væsentlig del af implementeringen af habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiverne i dansk ret.

Vejledningen er relevant for alle, der træffer afgørelser efter de bestemmelser, som omfattes af Habitatbekendtgørelsen, dvs. kommuner, regioner og Miljøministeriet. Vejledningen har også relevans for erhvervsorganisationer, rådgivende virksomheder, grønne organisationer og borgere mv., der på forskellig vis beskæftiger sig med aktiviteter, der berører internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttede arter.

Læs eller download vejledningen nederst på siden om lovgivning her .