Gå hjem-møde om ny EU-regulering af træhandel

17-06-2011

Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 KBH Ø, onsdag den 29.6 kl. 14-16

EU har vedtaget to nye reguleringer for træhandel:
1. En licensordning for import af træ til EU. Reguleringen kræver, at træ, der eksporteres til EU fra frivilligt medvirkende partnerlande skal være forsynet med licens, der blåstempler træets lovlige oprindelse.

2. En generel regulering om handel med træ i EU . Den pålægger operatører, som bringer træ i omsætning på EU’s marked, at indføre ”due dilligence” systemer, så de kan dokumentere, at de har nedbragt risikoen for handel med ulovligt træ. Ordningen gør det samtidig strafbart at indføre ulovligt fældet træ på EU’s marked. Endelig indføres der pligt for alle, der handler med træ i EU, til at holde styr på, hvorfra og hvortil de køber og sælger træ og træprodukter.

Naturstyrelsen vil på gå-hjem-mødet orientere kort om de to ordninger og der vil efterfølgende være lejlighed til at stille spørgsmål og komme med bemærkninger.

Tilmelding kan ske ved at sende en mail til senest fredag den 24. juni 2011 kl. 12.00

Mødet er åbent for alle.

Kontakt:
Niels Bølling: E-mail: , tlf: 7254 2659.
Christian Lundmark Jensen: E-mail: , tlf: 7254 2602 / 2078 1014.