Europa enige om mål for skove

17-06-2011

De europæiske lande er blevet enige at indlede forhandlinger om en juridisk bindende aftale, der skal sikre en bæredygtig udvikling for Europas skove. Samtidig opstiller man en række mål for beskyttelse og bæredygtig drift af skovene.

De europæiske lande er blevet enige at indlede forhandlinger om en juridisk bindende aftale, der skal sikre en bæredygtig udvikling for Europas skove. Samtidig opstiller man en række mål for beskyttelse og bæredygtig drift af skovene.

Det er resultatet af en skovkonference i Oslo med deltagelse af 46 europæiske lande inklusiv Rusland, der er verdens største skovland.

Danmark pegede under konferencen blandt andet på den stigende efterspørgsel efter træ til energiformål som en af fremtidens store fælles udfordringer på skovområdet. Hugsten af træ skal være bæredygtig, så skovene ikke overudnyttes, og der skal tages hensyn til biodiversitet og skovenes øvrige værdier.

På konferencen blev der nævnt en lang række områder, hvor Europas skove spiller en vigtig rolle, herunder blandt andet: modvirke global opvarmning, levere bæredygtigt tømmer til bl.a. huse og møbler, producere træ til vedvarende energi, beskytte biodiversitet og vandressourcer og skabe rum for friluftsaktiviteter. Synspunkter der flugter godt med den rolle skovene har i Danmark.

Danmark vil få en fremtrædende position i de videre forhandlinger om en bindende skovaftale, når Danmark overtager EU-formandskabet i 2012.

Yderligere oplysninger:
Christian Lundmark Jensen, specialkonsulent, Naturstyrelsen, tlf. 20 78 10 14