Første vådområde i Grøn Vækst-plan bliver realitet

14-06-2011

Det første vådområde i regeringens Grøn Vækst-handlingsplan ser nu dagens lys. På dyrkede marker i Bygholm ved Horsens bliver der lige nu fjernet grøfter og dræn for at gøre plads til naturlige enge.

Det første vådområde i regeringens Grøn Vækst-handlingsplan ser nu dagens lys. På dyrkede marker i Bygholm ved Horsens bliver der lige nu fjernet grøfter og dræn for at gøre plads til naturlige enge. Engene skal fungere som naturens renseanlæg, der hvert år fjerner fem tons kvælstof fra vandmiljøet.

Ud over Bygholmprojektet, som Horsens Kommune står bag, har Miljøministeriet indtil videre givet grønt lys til ti kommunale projekter til 82 millioner kroner på et samlet areal af 680 hektar.

Vådområderne fjerner kvælstof fra det vand, der løber ud i områderne. I den våde jord findes nemlig bakterier, der kan trække kvælstoffet ud af vandet. Den proces finder kun sted, når jorden er mættet med vand. En våd eng på 100 gange 100 meter (1 hektar) fjerner mere end 100 kg kvælstof om året.

I løbet af de næste fire år er det planen, at kommunerne vil lave i alt 130 vådområdeprojekter på ca. 8.000 hektar, som tilsammen vil fjerne mere end 1.100 tons kvælstof om året fra vandmiljøet. Regeringen har i alt afsat omkring 980 millioner kroner til indsatsen. En række andre virkemidler som fx randzoner og ændret vandløbsvedligeholdelse vil tilsammen sikre, at danske fjorde og havområder skånes for 9.000 tons kvælstof om året.

Fakta om Bygholm Enge:
Området er i alt 33 hektar
19 lodsejere har lagt jord til projektet mod at få tilskud
5000 kg kvælstof tilbageholdes hvert år
Budget 3,8 mio. kr. + forundersøgelse 0,3 mio. kr.

Yderligere oplysninger:
Karsten Gasseholm, forstfuldmægtig, Naturstyrelsen, 72 54 2707, email:
Mikael Kirkebæk, projektleder, Naturstyrelsen, 72 54 22 09, email:
Signe Vestergaard, pressemedarbejder, Miljøministeriet, 72 54 60 41/22 50 90 29, email:
Tony Bygballe, ingeniør, Horsens Kommune, 76 29 26 45/29 24 70 14, email: