Hospitalsspildevand kan renses effektivt

21-06-2011

Et kompakt biologisk renseanlæg kan fjerne bakterier og medicinrester fra hospitalsspildevand, inden det når kloakken. Metoden er så billig i drift, at det kan betale sig at rense alt spildevandet fra hospitalet.

Et kompakt biologisk renseanlæg kan fjerne bakterier og medicinrester fra hospitalsspildevand, inden det når kloakken. Metoden er så billig i drift, at det kan betale sig at rense alt spildevandet fra hospitalet. Alternativet: at indrette hospitalet, så man kan nøjes med at rense det mest forurenede spildevand, er dyrere.

Det viser et miljøteknologiprojekt, hvor Grundfos og DHI med støtte fra Naturstyrelsen har renset spildevand fra Rigshospitalet med en såkaldt membran-bioreaktor med efterbehandling. Prøver er efterfølgende analyseret for indhold af 93 stoffer og mikroorganismer. Link til rapporten (pdf)

Efter renseprocessen indeholdt spildevandet ikke antibiotikaresistente bakterier, og indholdet af lægemiddelstoffer var reduceret til under de gældende grænseværdier for vandmiljøet.

- Selvom vi har gode rensningsanlæg og godt styr på spildevandet fra hospitalerne, er der erfaringsmæssigt altid nogle stoffer, der slipper igennem og ud i naturen. I det lys er det glædeligt, at vi nu har en metode, der betyder, at vi kan rense os ud af problemerne, siger akademiingeniør Karin Dahlgren, Naturstyrelsen.

Næste skridt er nu at teste de mest lovende teknologier i en længere periode i fuld skala på et hospital.

Dyre alternativer
Undersøgelsen viser også, at alternativerne til membranrensning er dyre. Man har således overvejet at skille spildevandet i to strømme. Kroppen udskiller nemlig hovedparten af lægemiddelstofferne med urinen, og urinstrømmen udgør kun en til to procent af den samlede spildevandsstrøm. Målet var derfor at skille urinen fra ved hjælp af såkaldte separationstoiletter for at have meget mindre spildevand at rense.

Problemet er imidlertid, at det er dyrt at indrette hospitalerne til to spildevandsstrømme i stedet for én. Omkostningerne til nye toiletter og ekstra faldstammer er således større end besparelsen ved at rense på en mindre spildevandsstrøm, viser undersøgelsen.

Fakta: De testede teknologier består af en forrensning med en membran-bioreaktor – et kompakt biologisk renseanlæg med filtrering – efterfulgt af oxidationsprocesser eller aktiv kul. En bioreaktor er et slam-renseanlæg, hvor renset spildevand og slam adskilles med membraner. Partikler ned til mindre end 1 mikrometer tilbageholdes af membranen. Da bakterier typisk er omkring 1 mikrometer eller større, betyder dette, at rensningen resulterer i en betydelig grad af desinfektion. Membran-bioreaktoren kræver langt mindre plads end et konventionelt biologisk renseanlæg, hvilket har stor betydning, hvis der skal findes plads til renseteknologi på eksisterende hospitaler.

Yderligere oplysninger:
Karin Dahlgren, akademiingeniør, Naturstyrelsen, 72 54 49 04