Nye mål for godt samarbejde om turisme

20-06-2011

Tidlig dialog om planlægning af nye turismeprojekter, strategisk og målrettet samarbejde og et øget fokus på, hvad det er, turisterne efterlyser - det er vigtigt, når der fremover skal ske en udvikling af turismen i kystområderne.

Tidlig dialog om planlægning af nye turismeprojekter, strategisk og målrettet samarbejde og et øget fokus på, hvad det er, turisterne efterlyser - det er vigtigt, når der fremover skal ske en udvikling af turismen i kystområderne.

Det fremgår af en ny rapport, fra det Dialogforum, der blev nedsat af regeringen i 2010. Målet var at turismeerhverv og myndigheder sammen kunne skabe klarhed om planlovens rammer for udvikling af turisme i kystnære områder.
Læs rapporten her (pdf)

Danmarks uberørte kyster er en værdifuld naturattraktion, der hvert år tiltrækker tusindvis af besøgende. Samtidig rummer kystområderne et stort potentiale for udvikling af turismeerhvervet, og det er Dialogforums opfattelse, at den udvikling overordnet set er mulig indenfor planloven.

- Vi har haft nogle gode diskussioner i Dialogforum om, hvordan vi bedst muligt kan styrke turismeerhvervet samtidig med, at vi passer på vores kystområder. Det har været godt at se, at der er bred støtte til planloven, som netop skal balancere mellem benyttelse og beskyttelse af naturen. Samtidig er der enighed om, at vi skal have gang i en tidlig dialog, så vi kan få de bedste betingelser for at modernisere og skabe kvalitet i kystturismen , siger formand for Dialogforum og kontorchef i Naturstyrelsen, Sanne Kjær.

Planloven er tidligere blevet anset for at være vanskelig tilgængelig, og det har været svært for bygherrer, investorer og erhvervsdrivende, der lever af turisme, at finde rundt i de mange regler og bestemmelser. Og der er fortsat enighed om, at planloven og andre love stiller mange krav. Men netop derfor er det afgørende, at de parter, der har interesse i at udvikle kystturismen, har en god dialog.

Yderligere oplysninger:
Kontorchef Sanne Kjær, Naturstyrelsen, tlf.: 72 54 31 84, e-mail: Obfuscated Email
Erhvervsjuridisk chef Kaare Friis Petersen, Horesta, tlf.: 35 24 80 80, e-mail: Obfuscated Email

Fakta:
Dialogforum består af Feriehusudlejernes Brancheforening, Campingrådet, Danske Regio-ner, Horesta, KL v. Esbjerg Kommune, Økonomi – og Erhvervsministeriet, Naturstyrelsen og Sekretariat v. Naturstyrelsen.