Tilknyttede aktiviteter i vandselskaber

29-06-2011

Vandselskabers deltagelse i anden virksomhed end hovedvirksomheden, de såkaldte "tilknyttede aktiviteter" reguleres af vandsektorlovenslovens § 18 og bekendtgørelsen om vandselskabers deltagelse i anden virksomhed.

Naturstyrelsen har udarbejdet en vejledning om tilknyttede aktiviteter og afgrænsningen af aktiviteterne i forhold til vandselskabernes hovedvirksomhed og serviceselskaber.