Sol, sommer og vandscootersejlads

28-06-2011

Husk en vandscootertilladelse og vær opmærksom på reglerne, før vandscooteren bliver en del af strandudflugten.

Med en tophastighed på op til 110 kilometer i timen - og lige så mange hestekræfter som en mindre sportsvogn - kan mødet med en vandscooter være en hæsblæsende oplevelse for både føreren og omgivelserne. Men hvis man vil sætte et vådt aftryk på sommerferien med en vandscooter, skal man huske at henvende sig til kommunen for at få en vandscootertilladelse.

I Danmark er vandscootersejlads også reguleret af politiet i henhold til ordensbekendtgørelsen, og derfor skal man være opmærksom på ordensmagtens lokale retningslinjer for sejlads. Før man stiger op på en vandscooter, er det vigtigt at huske på, at motorbådssejlads - herunder også vandscootersejlads - er reguleret i de vildtreservater, hvor Naturstyrelsen har tilsynspligt. Samtidig skal Danmark leve op til EU’s habitatregler og beskytte den danske natur mod for eksempel vandscootersejlads i de internationalt udpegede naturbeskyttelsesområder, derfor er der forbud mod at sejle med vandscooter her. En ny bekendtgørelse forventes at træde i kraft efter sommerferien 2011.

I november 2010 afsagde Højesteret en dom, der fastslog, at administrationen af Miljøministeriets vandscooterbekendtgørelse var i strid med EU-rettens regler om varernes fri bevægelighed. Hovedårsagen til dommens udfald var, at kommunerne kun havde udpeget to områder i Danmark, hvor vandscootersejlads var tilladt – ud for Grenå Havn på Djursland og en mindre bane ved Nordhavnen i København. Med højesteretsdommen er det i dag i højere grad muligt at få en tilladelse til vandscootersejlads fra kommunen.

I udkast til ny bekendtgørelse har Naturstyrelsen valgt at fastsætte en zone på 300 meter, der holdes fri for vandscootersejlads på nær transport ud til 300 meter-zonen. Der vil også være et totalforbud mod vandscootersejlads i de internationale naturbeskyttelsesområder for at beskytte både sæler, marsvin og fugle, men også et generelt sejladsforbud i vildtreservater og i de fredede områder, hvor dyrelivet skal beskyttes. I dag er det op til de lokale myndigheder at afgøre, hvor langt fra kysten vandscootersejlads må finde sted, men det er typisk 200-300 meter fra kysten

Det er vigtigt at være opmærksom på, at Søfartsstyrelsen også har udstedt regler, der har betydning for sejlads med vandscootere. Det gælder blandt andet reglerne om speedbådskørekort og særlige regler for erhvervsmæssig sejlads.

Et udkast til en ny bekendtgørelse har været i høring, og der kom i alt 72 høringssvar fra forskellige organisationer og borgere. Naturstyrelsen er nu i gang med at bearbejde de mange svar og udarbejde regler, der skal notificeres i EU-kommissionen. Derfor forventes der først en endelig bekendtgørelse efter sommerferien 2011.

På Naturstyrelsens hjemmeside kan man se kortbilag over de områder, hvor vandscootersejlads er forbudt. Der kan man også læse udkast til bekendtgørelse og høringssvar.

For yderligere information om vandscootersejlads og de beskyttede områder:

Læs mere om hvor du må færdes på Miljøstyrelsens hjemmeside