Dansker – kend din natur

02-05-2011

Miljøministeren vil gøre biodiversitet til en folkesag, så danskerne prioriterer naturen højere. Nyt debatoplæg er første skridt i kampen for at stoppe tilbagegangen i dyre- og plantearter.

  • Hvordan skal balancen være mellem landbrug, byer og natur?
  • Skal den primære indsats være på ny natur eller på forbedring af den natur, vi har allerede?
  • Hvordan ønsker vi naturen: Skal den så vidt muligt være urørt og ”naturlig”, eller skal den være brugervenlig, lettilgængelig og understøtte alle former for friluftsliv?
  • Hvad kan den enkelte dansker gøre for at hjælpe biodiversiteten?
  • Hvad synes du er vigtigst for at fremme biodiversiteten?
  • Hvordan kan erhvervslivet engageres i indsatsen for bedre biodiversitet?

Det er nogle af de spørgsmål, Miljøminister Karen Ellemann lægger op til folkelig debat om.

Hver dag forsvinder et antal plante- og dyrearter fra jordens overflade. Vi ved ikke hvor mange, men vi ved, at arterne udryddes mellem 100 og 1000 gange hurtigere end naturligt. Og vi ved, at op mod en fjerdedel af EU’s pattedyr, padder, krybdyr, fugle og sommerfugle er truede. I Danmark er mere end 340 arter uddøde siden 1850, så der er også her i landet masser af udfordringer.

- Vi skal blive mere bevidste om vores natur – og vi skal engagere os i, hvordan vi skaber mere af den. For hvis naturen ikke bliver rigere, bliver danskerne fattigere. Derfor vil jeg gerne gøre biodiversitet til en folkesag, for det er først, når alle forstår dyr og planters værdi, at vi bliver bedre til at passe på dem. Opgaven med at stoppe tilbagegangen i arter kan kun lykkes ved en fælles indsats , siger miljøminister Karen Ellemann.

Læs mere: