Benyt bukkejagten til at hjælpe Center for Vildtsundhed

04-05-2011

Vær med til at indsamle oplysninger, der kan dokumentere sundheden i den danske rådyrbestand.

Naturstyrelsen opfordrer alle jægere, der skal på bukkejagt, til at hjælpe center for vildtsundhed med at dokumentere sundheden i den danske rådyrbestand.

Det eneste, du som jæger skal gøre, er at indtaste oplysninger om nedlagte rådyrs vægt, alder og køn samt eventuelle sygdomstegn.

Det tager kun nogle få minutter at udfylde skemaet, der findes i en printervenlig version , som kan medbringes på jagten. Alt relevant data vil være til stor gavn for CVS’ arbejde med at kortlægge og undersøge den danske råvildtbestand. Både oplysninger om syge og raske dyr er dermed relevante for undersøgelsen.

Kortlægningen af råvildtsygen er en vigtig del af CVS' forskningsindsats med henblik på at finde årsagen til råvildtsygen, også kendt som ”den fynske syge”, og derved skabe grundlag for at beskytte usmittede bestande, eller hjælpe de bestande, der allerede er ramt. Forskningsindsatsen vil således i sidste ende også kunne komme alle jægere til gode.

Du kan læse mere om CVS' arbejde med råvildtsygen og andre hjortesygdomme i dette års udgave af Vildtinformation eller ved at følge et af de nedenstående link:

Sygdomme hos hjorte på vildtsundhed.dk

Råvildtets sundhed under lup (folder fra CVS)

Mere om råvildtsygen på Naturstyrelsens hjemmeside.