Fornemt besøg på Mågeøen i Gurre Sø

16-05-2011

Naturstyrelsen Nordsjælland har fået besøg af den meget sjældne og smukke mågeart Sorthovedet Måge.

Sorthovedet Maage. Foto: Erik Agertoft

Naturstyrelsen Nordsjælland har fået besøg af den meget sjældne og smukke mågeart Sorthovedet Måge.

Den flyvende gæst findes kun meget få steder i Danmark, men nu har et ynglepar slået sig ned i en hættemågekoloni på Mågeøen i Gurre Sø tæt ved Helsingør.

En fuglekikker fra Snekkersten opdagede for godt 14 dage siden et par af Sorthovedet Måge (Larus melanocephalus) på Mågeøen. På det tidspunkt var mågerne allerede i færd med at lægge æg i reden, som de har bygget helt ude ved vandkanten. Fra en bådebro kan man med kikkert observere fuglene uden at forstyrre dem, mens de ruger.

Ifølge biolog i Naturstyrelsen, Erling Krabbe, er det en af Danmarks absolut mest sjældne måger, der har fundet vej til Naturstyrelsens areal i Nordsjælland:

- Det samlede antal ynglepar af Sorthovedet Måge på landsplan kan vel tælles på en enkelt hånd, men den er under langsom indvandring, så det er jo glædeligt, fortæller biologen.

Ved første øjekast kan Sorthovedet Måge minde en smule om en hættemåge med sine karakteristiske sorte dun på hovedet, men Sorthovedet Måge har en større krop og markant længere ben end hættemågen. Samtidig er den lysere i farven, og så har Sorthovedet Måge et kraftigt rødt næb, der i formen minder lidt om en stormmåges næb.

- Det er ikke mindst takket være den gode plejeindsats på enheden med løbende at holde buske og træer og andet opvækst væk fra øen, at der er så gode levebetingelser for først og fremmest hættemågekolonien på øen, men som nu også kommer Sorthovedet Måge til gode, siger Erling Krabbe.

De gunstige leveforhold har gjort Mågeøen til en populær yngleplads for grågæs, der netop nu ruger overalt på øen. Den mest dominerende fugleart på øen er dog hættemågen, der ellers er gået markant tilbage på landsplan. Men på Mågeøen i Gurre Sø har den det godt, fortæller biolog Erling Krabbe.

Den smukke Sorthovedet Måge er ikke den eneste sjældne fugleart, der har slået vejen forbi Mågeøen. Sorthalset Lappedykker er også fløjet en tur til Nordsjælland, hvor tre par i øjeblikket holder til i nærheden af hættemågekolonien ved Gurre Sø.

Yderligere oplysninger:
Erling Krabbe, biolog, Naturstyrelsen, tlf.: 72 54 25 07
Foto: Venligst udlånt af Erik Agertoft