Konference om vandplaner

13-05-2011

Vandplanerne indeholder en historisk satsning på et rent vandmiljø. Men hvad er egentlig det faglige grundlag for planerne? Og hvad bliver konsekvenserne for landbruget, når de skal levere den nødvendige indsats?

Vandplanerne indeholder en historisk satsning på et rent vandmiljø. Men hvad er egentlig det faglige grundlag for planerne? Og hvad bliver konsekvenserne for landbruget, når de skal levere den nødvendige indsats?

Det er hovedtemaerne på Miljøministeriets konference om vandplanernes faglige grundlag, som afholdes i København mandag 30. maj kl. 10-17.
Miljøminister Karen Ellemann åbner konferencen. Herefter vil en række forskere og embedsmænd drøfte de centrale faglige problemstillinger, bl.a. anvendelsen af ålegræs som indikator for opnåelse af god miljøtilstand og konsekvenserne af den foreslåede vandløbsindsats. EU-kommissionen vil også være til stede og fortælle om EU-landenes forskellige udfordringer på vandområdet.

- På baggrund af den senere tids debat om det faglige grundlag for vandplanerne er jeg sikker på, at er nyttigt, at vi nu bringer parterne sammen på en konference, hvor vi kan komme rundt om netop det tema. Jeg håber på et stort fremmøde, siger kontorchef Jørgen Bjelskou, Naturstyrelsen.

Tilmelding og program til konferencen
Sidste frist for tilmelding den 24. maj.

Tid og sted
Vandplanernes faglige grundlag. Mandag 30. maj kl. 10-17. Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 København V.