Livlig debat om vandplaner

30-05-2011

Hvordan får vi mest effektivt et renere vandmiljø? Hvordan måler vi det? Duer ålegræs som såkaldt miljø-indikator? Der var stor diskutionslyst da Miljøministeriet holdt Vandplankonference. Se video fra konferencen.

Hvordan får vi mest effektivt et renere vandmiljø i Danmark?  Hvordan måler vi, om vandmiljøet er rent? Duer ålegræs som såkaldt miljø-indikator?

Lysten til at diskutere regeringens vandplaner var så stor, at alle 200 stole var optaget, og folk måtte stå langs væggene, da Miljøministeriet holdt Vandplankonference 30. maj. i København.

Den store interesse for at diskutere vandplanerne kommer ikke som en overraskelse for Miljøministeriet, som har modtaget rekordmange høringssvar i den periode, hvor vandplanerne har været i offentlig høring. Navnlig fra landbrugskredse er der rejst tvivl om det faglige grundlag, som planerne hviler på.

Målet med konferencen var da også at få debatteret nogle af de mange spørgsmål, som er rejst i høringen og skabe klarhed om det faglige grundlag.

- Konferencen skulle gerne nuancere debatten og aflive nogle af de myter, der nemt kan opstå. Det er ikke overraskende, at planerne giver os meget at tale om. Vandplanerne repræsenterer en ny måde at skabe miljøforbedringer på ,” sagde miljøminister Karen Ellemann i sin åbningstale.

Ålegræs er et af de emner, der har tiltrukket sig opmærksomhed, fordi man i vandplanerne bruger den som måleinstrument, hvilket er blevet kritiseret af nogle. Derfor har miljøministeren nedsat et ålegræsudvalg, der på konferencen fremlagde sine konklusioner vedrørende den lille plante.

Ålegræs er vigtig, anvendelig og nødvendig som indikator på et rent vandmiljø, lyder konklusionen fra udvalget. Der er en vis usikkerhed i ålegræsværktøjets beregninger, men redskabet er det bedste for i øjeblikket, og at der er taget højde for usikkerheden i vandplanerne. Samtidig peger udvalget på, at der bør udvikles flere indikatorer, der kan supplere ålegræsset i næste planperiode. Læs arbejdspapir fra arbejdsgruppen om ålegræs (pdf)

De øvrige EU landes udfordringer med at få et rent vandmiljø og resultaterne af de sidste årtiers indsats for et renere vandmiljø i Danmark var blandt de øvrige emner, som eksperter gav deres bud på. Også vandløbsindsatsen var til diskussion. Vandplankonferencen blev afsluttet med en diskussion af vandplanindsatsens konsekvenser for landbruget.

Der var en stor spørgelyst, blandt andet fra de mange repræsentanter fra landbrugets organisationer, som deltog i konferencen.

Yderligere oplysninger:
Kontorchef Jørgen Bjelskou, Naturstyrelsen, tlf. 72 54 48 92
Vicedirektør Helle Pilsgaard, Naturstyrelsen, tlf. 72 54 47 13

Se oplægsholdernes powerpoints

Videooptagelse af oplæg og debat

Implementation of water framework directive. Oplæg af Peter Gammeltoft

Resultaterne af sidste årtiers vandløbsindsats. Oplæg af Kurt Nielsen

Ålegræsarbejdsgruppens rapport. Oplæg af Harley Bundgaard Madsen, Naturstyrelsen

Paneldiskussion om vandløbsindsatsen. Naturstyrelsen

Hvad er galt med ålegræsværktøjet. Oplæg af Flemming Møhlenberg

Ålegræs som indikator for økologisk tilstand. Oplæg af Dorte Krause-Jensen

Vandplanerne og ålegræsværktøjet. Oplæg af Mogens Flindt

Oplæg om vandplaner af Jens Borum

Oplæg af Jan Hjeds

Oplæg af Nikolai Friberg

Vandplanindsatsens konsekvenser for landbruget. Oplæg af Leif Knudsen

Vandrammedirektivet samfundsøkonomisk belyst. Oplæg af Jesper S Schou

Virkemidler og omkostninger for landbruget. Oplæg af Brian H. Jacobsen

Status for høring af vandplaner. Naturstyrelsen

Vandløbsindsats i udkast til vandplaner. Naturstyrelsen