Mårhunde bag tremmer skal registreres

12-05-2011

Naturstyrelsen har 6. maj sendt udkast til bekendtgørelse om hold af mårhund i høring frem til d. 5. juni 2011.

Naturstyrelsen har 6. maj sendt udkast til bekendtgørelse om hold af mårhund i høring frem til d. 5. juni 2011.

Senest d. 15. oktober skal danskere, der ejer mårhunde i fangenskab, lade dyrene registrere. Dermed nedsættes risikoen for, at mårhunde i fangenskab bliver et problem, hvis de slipper fri. Det fremgår af den bekendtgørelse, der nu er i høring.

Det bliver samtidig forbudt at handle, overdrage og forsende levende mårhunde i Danmark, og det bliver ligeledes forbudt at importere og eksportere mårhunde. Det vil dog være tilladt at transportere en mårhund til dyrlæge, hvis der måtte være behov for det.

Mårhunden er en invasiv art, der er en trussel mod jordrugende fugle og dyrelivet i søer og vandløb. I december 2010 vedtog Miljøministeriet en indsatsplan, der har til formål at udrydde den vilde mårhund på dansk jord. Det foregår blandt andet ved, at steriliserede mårhunde overvåges ved hjælp af GPS, så strejfende mager kan lokkes til og indfanges.

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. juli 2011.

Læs om betingelserne for høring her