Miljøministeriet overtager vigtige fugleområder ved den jyske vestkyst

16-05-2011

Miljøministeriet vil gøre en ekstra indsats for truede

Miljøministeriet vil gøre en ekstra indsats for truede engfugle, brushøns og kobbersnepper i to vigtige fugleområder på Agger Tange og Harboøre Tange ved Limfjordens munding ved Vesterhavet, som Miljøministeriet har overtaget fra Kystdirektoratet.

De store strandenge, rørskove og mange søer, der præger de to tanger, rummer noget af Danmarks rigeste fugleliv. Agger Tange og Harboøre Tange er begge udpeget som internationale naturbeskyttelsesområder, også kaldet Natura 2000-områder.

Både transportminister Hans Chr. Schmidt og miljøminister Karen Ellemann glæder sig over aftalen om, at Kystdirektoratet overlader de to tanger til Miljøministeriet.

Baggrunden for Miljøministeriets overtagelse af områderne er bl.a., at Miljøministeriet i forvejen varetager driften af mange tusinde hektar naturarealer i nærheden af tangerne. Samtidig ligger Agger Tange inde i Nationalpark Thy, hvor Miljøministeriet i forvejen ejer 2/3 af arealerne. Agger Tange og Harboøre Tange har siden 1900-tallet været benyttet af Kystdirektoratet i forbindelse med anlæg af havdiger og til brug for en eventuel tilbagerykning af digerne i tilfælde af digegennembrud. I dag er der imidlertid ikke længere en reel risiko for et gennembrud.

Læs mere om Agger- og Harboøre Tanger

Yderligere oplysninger:
Vedr. Agger Tange: Vildkonsulent Anton Linnet, Naturstyrelsen, tlf. 97 97 70 88.
Vedr. Harboøre Tange: Skovrider Thomas Borup Svendsen, Naturstyrelsen tlf. 72 54 36 68
Pressechef Jesper Damm Olsen, Transportministeriet, tlf. 40 85 93 88, e-mail: Obfuscated Email
Pressechef Mette Thorn, Miljøministeriet, tlf. 25 61 71 70. e-mail: Obfuscated Email