Ny planlov styrker udvikling i danske yderområder

05-05-2011

Med Folketingets vedtagelse af den nye planlov tirsdag d. 3. maj, vil yderkommunerne i Danmark nu få mulighed for at lave skræddersyede planløsninger til lokalsamfundene.

Med Folketingets vedtagelse af den nye planlov tirsdag d. 3. maj, vil yderkommunerne i Danmark nu få mulighed for at lave skræddersyede planløsninger til lokalsamfundene. Det skal få borgernes øjne op for muligheden for ikke alene at bosætte sig i yderområderne, men også gøre det lettere at drive virksomhed i de tyndt befolkede egne.

Der er ingen ændringer af strandbeskyttelseslinjen, der rækker 300 meter ind i landet. Men det skal fremover være lettere for kommunerne at planlægge for boliger og erhverv i kystnærhedszonen, der strækker sig fra de 300 meter til tre kilometer ind i landet fra kysten. Planlægningen skal ske på baggrund af en plantilladelse fra miljøministeren.

Lovændringen vil gøre det muligt for kommunerne at tillade opførelse af huse i landzonen i umiddelbar tilknytning til landsbyer. Der skal dog tages hensyn til landskab, natur, miljø, planlægning og naboer.

Mindre virksomheder i tidligere landbrugsbygninger vil i alle landets kommuner - bortset fra hovedstadsområdet - kunne udvides. Dermed vil det blive muligt at skabe bedre vilkår for erhvervslivet i landdistriktet. Også her skal tilladelserne gives medmindre hensyn til landskab, natur og naboer taler imod.

Planlægning af store udsalgsvarebutikker har tidligere været forbeholdt de største byer med flere end 40.000 indbyggere, men med ændringen af planloven får byer med flere end 27.000 indbyggere nu mulighed for hvert fjerde år at etablere tre nye store udvalgsvarebutikker. Fremover bliver det også muligt for alle kommuner hvert fjerde år at planlægge for én ny udvalgsvarebutik på over 2.000 m2 i én af kommunens byer med over 3.000 indbyggere.

Lovændringen giver derudover mulighed for, at kommuner uden byer med over 20.000 ind-byggere kan anmode ministeren om at udarbejde et landsplandirektiv for udvalgsvarehandel, hvis der er særlige forhold. Det kan være i forbindelse med store turistattraktioner, større virksomheder, internationale havne eller i tilknytning til grænsehandel.

Lovændringen træder i kraft den 1. september 2011.

Fakta
De 29 kommuner, som får flere muligheder for at planlægge, er: Assens, Bornholm, Brønderslev, Faaborg-Midtfyn, Fanø, Guldborgsund, Jammerbugt, Kalundborg, Langeland, Lemvig, Stevns, Syddjurs, Thisted, Tønder, Varde, Vejen, Vesthimmerland, Vordingborg, Ærø, Lolland, Læsø, Mariagerfjord, Morsø, Norddjurs, Nordfyn, Odsherred, Rebild, Ringkøbing-Skjern og Samsø. Derudover får lovforslaget virkning for alle ikke-brofaste øer.