Telekunder betaler for træer

10-05-2011

Miljøministeriet har for første gang indgået en aftale med en privat virksomhed om at støtte skovrejsning, der skal binde CO2. Det nystartede teleselskab Ecotel har forpligtet sig til at betale et tilskud til skovrejsning.

Miljøministeriet har for første gang indgået en aftale med en privat virksomhed om at støtte skovrejsning, der skal binde CO2. Det nystartede teleselskab Ecotel har forpligtet sig til at betale et tilskud til skovrejsning svarende til 40 løvtræer for hver ny helårskunde.

Miljøminister Karen Ellemann er glad for, at det private erhvervsliv har fået grønne fingre. Aftalen med Ecotel løber i tre år, og træerne for hver ny helårskunde dækker et areal på 0,01 hektar skov.

Naturstyrelsen håber på, at det private erhvervsliv vil medvirke til mere CO2-bindende skovrejsning i Danmark for på den måde at skabe mere natur og bedre friluftsmuligheder. Naturstyrelsen har derfor sammen med det private skovbrug igangsat en udredning, der skal klarlægge om den nye finansieringsform af skovdrift kan finde udbredelse i fremtiden.

Ekstra skov
Tilskuddet fra det private erhvervsliv vil give Naturstyrelsen mulighed for at skabe endnu mere skov end allerede planlagt.

Ecotel modtager ikke CO2-kreditter til gengæld for deres sponsorat, og aftalen har ikke nogen sammenhæng med de officielle CO2-kvoter og CO2-kreditsystemer.

Når 0,01 hektar skov rejses, bindes der i løbet af 100 år cirka 10 tons CO2. Det svarer til ét års CO2-belastning fra en gennemsnitsdansker. Med en hektar ny skov vil cirka 1.000 tons CO2 blive bundet i træerne i løbet af en periode på 100 år.

Yderligere oplysninger:
Pressechef Mette Thorn, Miljøministeriet, tlf. 25 61 71 70, e-mail:
Direktør Henrik Poulsen, Ecotel, tlf. 23 94 00 07, e-mail:
Kontorchef Henrik Kundby, Naturstyrelsen, mobiltlf. 23 95 98 70, e-mail: