Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies
 • Minister tager hånd om Fingerplanen

  30-03-2011

  Skal hovedstadskommunerne have mulighed for at bygge kanaler og bassiner på grønne områder til at opsamle regnvand fra store oversvømmelser? Det er et af de emn..

 • Medicin-problem kraftigt indsnævret

  29-03-2011

  Ud af det store felt af lægemidler, der anvendes på landets hospitaler, er der kun en lille håndfuld af de særligt kraftigt virkende - såkaldte speciallægemidle..

 • Stadigt flere måger i byerne

  28-03-2011

  Antallet af måger i byen stiger år for år til stor gene for byboere. Mågerne støjer, de beskytter deres unger, og de mest modige spiser mad direkte fra cafébord..

 • Rådyrene skifter ikke til sommertid

  27-03-2011

  Pas på dig selv og rådyrene, når du kører på arbejde en time tidligere nu. Hjortevildtet har travlt med at finde føde efter en lang hård vinter, og de forstår i..

 • Kommuner høres om oversvømmelsesrisiko

  25-03-2011

  I forbindelse med gennemførelsen af første plantrin af EU’s oversvømmelsesdirektiv, høres kommunerne om Kystdirektoratets og Naturstyrelsens foreløbige forslag..

 • Alge farver havet brunt

  24-03-2011

  Algen Chatonella plager for tiden store dele af de indre danske farvande. Algen er ikke giftig for mennesker, men farlig for fisk, der får gællerne blokeret af..

 • 250 mio. til nyt overvågningsprogram

  24-03-2011

  Miljøministeriets overvågning af Danmarks natur og vandmiljø skal fremover målrettes de områder, hvor udfordringerne for miljøet er størst, og hvor Danmark skal..

 • Præcisering af brev til våbenkursuslærere

  23-03-2011

  Naturstyrelsen præciserer, at det stadig er studievejledningen i ”Vildt og jagt i Danmark – lærebog til den obligatoriske jagtprøve”, der er styrende for det pe..

 • Første gymnasium hejser Grønt Flag

  22-03-2011

  Den 19. maj kan Mariager Gymnasium som det første gymnasium hejse det grønne flag. Grønt Flag Grøn Skole er et undervisningsprogram, som skal gøre bæredygtig ud..

 • Indsats mod skadelige dyr på skibe

  17-03-2011

  Skibe må ikke længere hælde skadelige dyr og planter ud med ballastvandet, langt fra deres oprindelsessted, hvor de kan true den oprindelige natur. I stedet ska..

Søg i arkivet