Stadigt flere måger i byerne

28-03-2011

Antallet af måger i byen stiger år for år til stor gene for byboere. Mågerne støjer, de beskytter deres unger, og de mest modige spiser mad direkte fra cafébordene.

Antallet af måger i byerne stiger år for år til gene for bymennesker. Mågerne støjer, de beskytter deres unger, og de mest modige vingede væsener spiser mad direkte fra cafébordene, hvis der ikke ryddes af hurtigt nok.

Naturstyrelsen modtager flere og flere klager over måger i byerne. Der er tale om stormmåger og sølvmåger, som trækker ind fra kysterne og finder et fredeligt tag at yngle på.

- I takt med at havnefronterne moderniseres til smarte boliger og kontorer, og korn- og foderstofcentralerne flyttes væk, rykker mågerne langsomt længere og længere ind i de danske kystbyer. De bygger reder på byens tage, hvor de kan yngle i fred for både ræve og store rovfugle, og hvor de har let adgang til mad fra skraldespande og fortovscafeer, siger Hans Henrik Erhardi, vildtkonsulent i Naturstyrelsen.

Der er tre problemer med måger i byerne:

Måger kan være meget støjende, især nu hvor de bygger reder og under hele yngleperioden frem til august.

Når æggene klækkes, og ungerne begynder at vandre rundt på byens tage, kan ungerne falde ned i gården eller på fortovet. Hvis mennesker kommer for tæt på ungerne, kan forældrefuglene blive meget aggressive og gå til angreb eller true med det.

Måger er meget tillidsfulde, og nogle vover sig helt hen på tomme caféborde for at spise rester direkte fra fadet til stor gene for gæster og restauratører.

Tiltag mod mågerne
Der er forskellige måder at prøve at forhindre mågerne i at slå sig ned på sit tag. Grundejerne kan vælge at sætte pigge op på taget i stil med de pigge, man allerede ser mange steder mod duer.

Man kan også placere en eller flere silhuetter af rovfugle som for eksempel stor hornugle. Eller man kan afspille en højfrekvent lyd, som kun vil genere fugle og ikke mennesker.

Læs mere om regulering af skadevoldende vildt

Det er ulovligt at skyde mågerne uden en særlig tilladelse. Naturstyrelsen udsteder kun tilladelser til regulering af måger i områder, der er særligt hårdt ramt, og hvor man forgæves har forsøgt at forhindre mågerne i at slå sig ned.
Reguleringen skal ske under hensyn til sikkerheden og dyreetiske regler, og kan for eksempel ikke finde sted efter æglægningen, der starter ved månedsskiftet fra april til maj.

Hvad kan jeg gøre?
Der er flere gode råd, man kan følge, hvis man vil undgå at komme op at toppes med måger:

Almindelige borgere kan sørge for ikke at smide madaffald uden for lukkede skraldespande.
Restauratører kan rydde madrester af forladte borde hurtigst muligt og pakke madaffald godt af vejen.
Kommuner kan skifte åbne skraldespande ud med lukkede, som mågerne ikke kan komme i.
Grundejere kan dække taget med pigge, sætte silhuetter af rovfugle op eller finde andre metoder at skræmme mågerne væk på. Hvis det ikke hjælper, kan du kontakte en vildtkonsulent for at få en reguleringstilladelse. En sådan tilladelse kræver jagttegn.

Find den nærmeste vildtkonsulent