Jagt og regulering af invasive arter

02-03-2011

I forbindelse med udsendelsen af Vildtinformation 2011 har en række borgere rettet henvendelse til Naturstyrelsen, for at få afklaret reglerne i forbindelse med henholdsvis regulering af og jagt på invasive arter.

De nye jagttider omfatter en række invasive arter. Det betyder, at jagtberettigede i forbindelse med en jagt, nu har mulighed for at nedlægge dyr som for eksempel mårhund, mink og amerikansk skarveand, uden først at have en særskilt aftale herom med lodsejeren. Endvidere har yngre jægere i aldersgruppen 16-18 år nu mulighed for at deltage i jagten på invasive arter.

Uden for jagttiden må de invasive arter fortsat reguleres uden forudgående tilladelse fra Naturstyrelsen og efter de gældende regler for regulering af skadevoldende vildt.