Alge farver havet brunt

24-03-2011

Algen Chatonella plager for tiden store dele af de indre danske farvande. Algen er ikke giftig for mennesker, men farlig for fisk, der får gællerne blokeret af de mikroskopiske alger.

Algen Chatonella plager for tiden store dele af de indre danske farvande. Algen er ikke giftig for mennesker, men farlig for fisk, der får gællerne blokeret af de mikroskopiske alger. Når vandtemperaturen når 5-6 grader, dør algen og synker til bunds.
Det viser Naturstyrelsens overvågningsprogram, NOVANA, der følger tilstanden af natur og havmiljø.

”Det er formentlig det kolde vintervejr med langvarigt isdække, der har givet algerne optimale vækstvilkår. Isen har lagt låg på havet, så de næringsstoffer, algerne lever af, er blevet meget koncentrerede. Koldt vand og mange næringsstoffer er en ideel cocktail for netop denne alge,” siger kotorchef Harley Bundgaard Madsen, Naturstyrelsen.

Det er helt normalt, at alger bliver talrige i forårsmånederne – man taler om en såkaldt forårsopblomstring – men det er ikke normalt med så massivt mange alger som nu.

Da algen kun kan leve i koldt vand, er den kommende badesæson ikke i fare. Der er derimod en risiko for, at algerne kan give iltsvind senere på året. Når algerne dør og rådner, suger de nemlig ilten ud af vandet.

Udviklingen i algesituationen og risiko for iltsvind følges rutinemæssigt som led i NOVANA.

Alge på afveje
Chatonella-algen stammer muligvis fra Japan. De første danske observationer stammer fra Århus Bugt, Skagerrak og Jyske Vestkyst i 1998. Den er formentlig transporteret her til med store skibes ballastvand.

Regeringen har netop fremsat et lovforslag, der skal forpligte den internationale skibsfart til at rense deres ballastvand, inden det lukkes ud. Formålet er at bekæmpe nye tilfælde af invasive arter, som chatonella og dræbergopler, der kan true artsrigdommen i havene - og som er meget svære at bekæmpe, når de først er kommet her til.

Yderligere oplysninger
Harley Bundgaard Madsen, kontorchef, Naturstyrelsen, Odense, 72 54 35 09