Kinesere studerer det danske overvågningsprogram

31-03-2011

”Vi kan lære meget af Danmark om overvågning og forvaltning af vandmiljøet. Især inden for lovgivning, standardisering af metoder og brug af standardiserede indekser og parametre, spildevandsrensning og brug af virkemidler til reduktion af næringsstoftab,” sagde den kinesiske teamleder Zhu Jiang fra det kinesiske vandressoruceministerium på den sidste dag af et to ugers træningskursus gennemført af Naturstyrelsen for 10 kinesiske vandmiljø- og overvågningseksperter.

”Vi kan lære meget af Danmark om overvågning og forvaltning af vandmiljøet. Især inden for lovgivning, standardisering af metoder og brug af standardiserede indekser og parametre, spildevandsrensning og brug af virkemidler til reduktion af næringsstoftab,” sagde den kinesiske teamleder Zhu Jiang fra det kinesiske vandressoruceministerium på den sidste dag af et to ugers træningskursus gennemført af Naturstyrelsen for 10 kinesiske vandmiljø- og overvågningseksperter.

De kinesiske vandmiljøeksperter besøgte Danmark og miljøministeriet som led i to samarbejdsaftaler mellem miljøministeren og de kinesiske vandmyndigheder for Yangtzefloden under det kinesiske vandressourceministerium. Samarbejdsaftalerne handler om udveksling af viden blandt andet inden for overvågning af vandmiljøet, vandplanlægning, grundvandskortlægning og grundvandsbeskyttelse.

Formålet med samarbejdet er at vise kineserne, hvad vi kan i Danmark inden for overvågning og beskyttelse af vandmiljøet og på den måde være med til at åbne Kinas øjne for dansk viden og dansk miljøteknologi. Det kan igen være med til at bane vejen for danske virksomheder, der ønsker at arbejde på det kinesiske marked. Og i Kina er man interesseret i dansk viden og kunnen.

”Når vi kommer hjem til Kina, vil vi gennemføre nogle sammenlignelighedsstudier og projekter. Måske vil vi også lave et pilotområde, hvor vi kan opstille et overvågningsprogram med udgangspunkt som det i Danmark og i henhold til EU-vandrammedirektivets krav til overvågning af vandmiljøet,” tilføjede chefingeniør Peng Biao.

Yderligere information:
Kontorchef Harley Bundgaard Madsen eller projektleder Ole Tyrsted Jørgensen, NST Odense.