Kommuner høres om oversvømmelsesrisiko

25-03-2011

I forbindelse med gennemførelsen af første plantrin af EU’s oversvømmelsesdirektiv, høres kommunerne om Kystdirektoratets og Naturstyrelsens foreløbige forslag til udpegning af risikoområder.

I forbindelse med gennemførelsen af første plantrin af EU’s oversvømmelsesdirektiv, høres kommunerne om Kystdirektoratets og Naturstyrelsens foreløbige forslag til udpegning af risikoområder.

I dag modtager alle kommuner fra Naturstyrelsen et forslag til udpegning af en række områder i Danmark, som potentielt kan blive udsat for ekstreme oversvømmelser. Forslaget indeholder både en foreløbig vurdering af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb, søer, havet og fjorde og et forslag til udpegning af risikoområder. Forslaget er udarbejdet i fællesskab med Kystdirektoratet.

Forslaget er første led i implementeringen af EU's oversvømmelsesdirektiv, der blev vedtaget på baggrund af de ekstreme oversvømmelsessituationer, som Centraleuropa oplevede fra 1998 til 2002.
Direktivet forpligter de enkelte EU-lande til at sikre sig mod store katastrofer, hvis noget lignende skulle ske hos dem.

Naturstyrelsen og Kystdirektoratet har i samarbejde udpeget ni områder, hvor ekstreme oversvømmelser formentlig kan have store økonomiske og menneskelige konsekvenser. Forslaget skal nu til høring hos kommunerne, som kan bidrage med deres viden frem til den 25. juni. På baggrund af høringssvar fra kommunerne vil Naturstyrelsen og Kystdirektoratet inden den 22. december 2011 foretage en endelig udpegning af risikoområder.

Se høringsmaterialet