Mårhund på forræderisk mission

07-03-2011

Miljøministeriet sætter nu moderne højteknologi ind i kampen mod mårhunden, der er et af de mest skadelige, såkaldt invasive dyr, i den danske natur.

Miljøministeriet sætter nu moderne højteknologi ind i kampen mod mårhunden, der er et af de mest skadelige, såkaldt invasive dyr, i den danske natur.

Det skete da en mårhund onsdag i denne uge blev udstyret med en GPS-sender, inden den atter blev sluppet ud i naturen ved Vest Stadil Fjord, hvor den var blevet indfanget kort forinden. I den kommende tid vil Miljøministeriet følge dens færden, der forhåbentlig vil lede til flere af dens artsfæller. Målet er at få kortlagt, hvor de små, altædende rovdyr opholder sig.

Jægere spiller vigtig rolle
Planen er at indfange og forsyne op til 30 mårhunde med GPS-sendere. Men mærkningen og optrævlingen af mårhunde-netværket er kun første skridt. Senere kommer bl.a. danske jægere til at spille en mindst lige så afgørende rolle.

Miljøministeren opfordrer alle, der ser mårhunde i haver, i det fri eller eventuelt fanger mårhunde i fælder, til at give Naturstyrelsen besked, så man kan forsøge at få dyrene mærket.

Idéen med at spænde GPS-sendere på skadelige dyr stammer oprindeligt fra Galapagos-øerne, hvor man mærkede forvildede tamgeder. I Sverige har man også brugt GPS mod mårhunde.

Naturstyrelsen har indtil nu registreret knap 100 sikre fund af mårhund siden sommeren 2008. Målet med planen er, at der ikke yngler mårhunde i Danmark, når vi når frem til 2015. Lige før årsskiftet udsendte miljøminister Karen Ellemann en indsatsplan mod mårhunde i Danmark.

Læs mere om mårhunden på Naturstyrelsens hjemmeside.

Læs indsatsplanen mod mårhunde.

Yderligere oplysninger
Jens Henrik Jacobsen, vildkonsulent i Vestjylland, Naturstyrelsen, tlf.: 72 54 36 63 / 20 31 11 80
Trine Jensen, leder af mårhundeprojektet i Blåvandshuk, tlf.: 72 54 35 35