Medicin-problem kraftigt indsnævret

29-03-2011

Ud af det store felt af lægemidler, der anvendes på landets hospitaler, er der kun en lille håndfuld af de særligt kraftigt virkende - såkaldte speciallægemidler - der kan give problemer i vandmiljøet.

Ud af det store felt af lægemidler, der anvendes på landets hospitaler, er der kun en lille håndfuld af de særligt kraftigt virkende - såkaldte speciallægemidler - der kan give problemer i vandmiljøet. Det kan således være relevant at rense to hormonstoffer og to kræftbehandlingsmidler ud af hospitalsspildevandet. Kommunerne har ansvaret for den endelige vurdering af behovet for at rense.

Det viser Naturstyrelsens gennemgang af 650 lægemidler, hvoraf 32 speciallægemidler er udvalgt og miljøvurderet ud fra bl.a. giftighed og forbrugets omfang. Undersøgelsen indgår i regeringens handlingsplan for hospitalsspildevand. Læs rapporten (pdf, 2mb)

Forklaringen på, at kun få speciallægemidler ser ud til at kunne give problemer, er, at de fleste anvendes i meget små mængder, som efterfølgende fortyndes meget kraftigt i vandmiljøet. Derfor er det af mindre betydning, at de passerer stort set uhindret gennem renseanlæggene.

”Vi havde en mistanke om, at lægemidlerne kunne være en stor udfordring for vandmiljøet. Derfor er det glædeligt, at vi nu kun finder et meget snævert felt af problemstoffer. Det gør det langt mere overskueligt for kommunerne at få overblik over situationen på de enkelte hospitaler og sætte målrettet ind, hvor der er behov,” siger ingeniør Lis Morthorst Munk fra Naturstyrelsen.

Det er kommunerne, der giver hvert enkelt af landets ca. 70 hospitaler tilladelse til at udlede spildevand til kloaksystemet, og som i den forbindelse sikrer sig, at udledningen ikke kan skade vandmiljøet.

Med den nye viden er det enklere at lokalisere de hospitaler og afdelinger, hvor den miljøskadelige medicin anvendes, og hvor der kan være et særligt behov for at rense de skadelige stoffer ud af spildevandet. Resultatet bidrager også til, at nye storsygehuse kan indrettes, så de belaster miljøet mindst muligt.

Netop avancerede rensemetoder er temaet for et andet projekt, der om kort tid ventes at kunne give mere præcis viden om, hvor god rensning af sygehusspildevandet man kan opnå, og om fx såkaldte separationstoiletter kan anbefales.

De fire stoffer som ifølge Naturstyrelsens undersøgelse medfører risiko for effekter i vandmiljøet er mifepriston, østradiol, capecitabin og flutamid. De to førstnævnte anvendes i hormonbehandlinger og de to sidste til cancerbehandling.

Temadag om hospitalsspildevand den 7. april.
Undersøgelsen bliver præsenteret på en temadag den 7. april. Her får kommuner og regioner mulighed for at blive opdateret på den nyeste viden om hospitalsspildevand og høre, hvordan Hvidovre Kommune og Region Hovedstaden arbejder for at beskytte vandmiljøet mod uønskede effekter af lægemidler. Temadagen er arrangeret af Naturstyrelsen og Kommunernes Landsforening.

Yderligere oplysninger:
Lis Morthorst Munk, ingeniør, Naturstyrelsen, Vandsektor, byer og klimatilpasning, tlf. 72 54 49 18