Minister tager hånd om Fingerplanen

30-03-2011

Skal hovedstadskommunerne have mulighed for at bygge kanaler og bassiner på grønne områder til at opsamle regnvand fra store oversvømmelser? Det er et af de emner, som miljøminister Karen Ellemann ønsker drøftet

Skal hovedstadskommunerne have mulighed for at bygge kanaler og bassiner på grønne områder til at opsamle regnvand fra store oversvømmelser? Det er et af de emner, som miljøminister Karen Ellemann ønsker drøftet i forbindelse med et debatoplæg, som hun offentliggør i dag. Debatten skal munde ud i en ajourføring af Fingerplan 2007, der udgør den overordnede ramme for hovedstadskommunernes planlægning.

I dag har kommunerne ikke mulighed for at bygge kanaler, vandbassiner og reservoirer i grønne områder, fordi de nuværende regler reserverer de grønne områder udelukkende til friluftsformål. Anlæggene skal i stedet ligge i byzonerne, hvor det imidlertid kan være svært at finde plads. En øget fleksibilitet vil kunne gavne både natur og friluftsliv og samtidig mindske risikoen for oversvømmelser på grund af klimaforandringer.

Debatoplægget tager også hul på spørgsmålet om, hvordan kommunerne bedst kan forlænge de grønne kiler, efterhånden som byfingrene, der strækker sig ud fra Københavns centrum, bliver udbygget.

Øvrige emner i debatoplægget er bl.a. en god sammenhæng i rekreative områder i det indre storbyområde og muligheden for at binde grønne og blå områder sammen langs med Ring 3, hvor 10 kommuner arbejder sammen om en fælles Ringbyvision.

Kommunerne i hovedstadsområdet skal i løbet af 2011 færdiggøre planstrategier. Det er første trin i den proces, der i 2013 afsluttes med en ny generation af kommuneplaner.

Læs debatoplæg

Yderligere oplysninger:
Områdechef Holger Bisgaard, Naturstyrelsen, tlf. 2672 2677, e-mail: Obfuscated Email
Pressechef Mette Thorn, Miljøministeriet, tlf. 2561 7170, e-mail: Obfuscated Email