Ny rotte-ABC

31-03-2011

Rottens biologi og udbredelse, tegn på rotter, smitterisiko, bekæmpelse og meget mere. Man kommer hele vejen rundt om skadedyret rotten i Naturstyrelsen nye vejledning om rotter og mus ...

Rottens biologi og udbredelse, tegn på rotter, smitterisiko, bekæmpelse og meget mere. Man kommer hele vejen rundt om skadedyret rotten i Natustyrelsens nye vejledning om rotter og mus og fødevarevirksomheder.

Som noget nyt i forhold til tidligere vejledninger lægges der nu stor vægt på at beskrive, hvordan man bedst forebygger, at rotterne overhovedet trænger ind på fødevarevirksomhederne. Erfaringen viser nemlig, at rotterne er overordentligt kompetente modstandere.

”Man kan ikke bekæmpe sig ud af et rotteproblem. Det nytter fx ikke at sætte kasser med gift ud, hvis fx bygningerne er utætte eller, hvis der ligger affald som tiltrækker rotterne. Derfor er forebyggelse klart af foretrække – også fordi det sparer miljøet for gift og er billigere,” siger rottekonsulent Peter Weile fra Naturstyrelsen.

Huller i facadebeklædning, åbne ventilationsrør og revnede eller løse brønddæksler er typiske indfaldsveje for rotter. Derfor begynder al forebyggelse med  en husundersøgelse, hvor rotteeksperten også leder efter begnavninger, ekskrementer eller andre tegn på rotter, fremgår det af den rigt illustrerede vejledning.

I regeringens rottehandlingsplan fra 2010 slås det fast, at forebyggelse skal have fortrin frem for bekæmpelse af rotter. Som konsekvens heraf ventes den forebyggende bygningsgennemgang at blive gjort obligatorisk i forbindelse med etablering af sikringsordninger (kasser med gift), når den nye rottebekendtgørelse offentliggøres senere i år.

Læs den nye vejledning om rotter mus og fødvarevirksomheder

Læs mere om rotter på Naturstyrelsens hjemmeside

Yderligere oplysninger:
Peter Weile, konsulent, Naturstyrelsen, tlf. 72 54 49 33