Præcisering af brev til våbenkursuslærere

23-03-2011

Naturstyrelsen præciserer, at det stadig er studievejledningen i ”Vildt og jagt i Danmark – lærebog til den obligatoriske jagtprøve”, der er styrende for det pensum, der vil blive stillet spørgsmål i til jagtprøven.

I forbindelse med udsendelse af brev til våbenkursuslærerne d. 10. marts 2011 med overskriften: "Orientering om ændret praksis ved jagtprøverne, samt implementering af servicedirektivet.", finder Naturstyrelsen grund til at præcisere, at det stadig er studievejledningen i ”Vildt og jagt i Danmark – lærebog til den obligatoriske jagtprøve”, der er styrende for det pensum, der vil blive stillet spørgsmål i til jagtprøven.

Der vil således ikke blive stillet spørgsmål til vildtarter, der ikke er nævnt i studievejledningen, ligesom spørgsmålene stadig vil skulle besvares som hidtil med Ja/Nej eller valg mellem 3 arter for så vidt angår vildtkendskabsbillederne.