Renere drikkevand og mere vandløbsnatur

04-03-2011

Det bliver nu forbudt at sprøjte, gøde eller dyrke de første 25 meter omkring alle almene vandboringer til drikkevand. Det er en seksdobling af det beskyttelsesareal, der i dag er omkring vandboringerne.

Det bliver nu forbudt at sprøjte, gøde eller dyrke de første 25 meter omkring alle almene vandboringer til drikkevand. Det er en seksdobling af det beskyttelsesareal, der i dag er omkring vandboringerne.

Det sker,  når miljøminister Karen Ellemann i dag fremsætter en større samlelov, som udmønter regeringens Grøn Vækst-aftale.

Samleloven omfatter ændringer i ikke mindre end syv love på miljøområdet. Det drejer sig om naturbeskyttelsesloven, planloven, vandløbsloven, miljømålsloven, kemikalieloven, miljøbeskyttelsesloven og vandforsyningsloven.

Ud over at sikre bedre beskyttelse af drikkevandsboringerne indeholder lovforslaget nye muligheder for at lave særlige ådale, der kan virke som rensningsanlæg for fosfor, mere skånsom vedligeholdelse af vores vandløb og en samkøring af registre, der gør det lettere og mere effektivt at håndhæve forbud mod ulovlige sprøjtemidler.

Samtidig indeholder lovforslaget en række tiltag, der skal sikre, at landbruget kan producere mere vedvarende energi. Blandt andet sikrer loven, at der kan placeres flere biogasanlæg, og den giver landmændene nye muligheder for at dyrke biomasse til vedvarende energi.

Ud over den skærpede miljøbeskyttelse i det nye lovforslag, er der 23 vandplaner og 246 naturplaner i høring, der skal sikre både vandmiljø og naturen på land. Samtidig indfører regeringen 75.000 ha ny natur som led i Grøn Vækst.

Læs lovforslaget til samleloven.

Yderligere oplysninger:
Oluf Engberg, kontorchef, Naturstyrelsen, Jura, tlf. 72 54 47 73
Christina Bergendorf, jurist, Naturstyrelsen, tlf. 72 54 48 96