Vildtinformation 2011 er udkommet

01-03-2011

Nu er årets udgave af Vildtinformation udkommet. Bladet, der udsendes til alle jagttegnsberettigede personer i Danmark, har i år blandt andet fokus på vinterfodring af vildtet. Bladet rummer endvidere vildtudbyttestatistikken for 2009/10 og præsenterer Vilreg, der er det nye digitale system til ansøgninger om regulering af skadevoldende vildt.

En digital udgave af bladet er tilgængelig her: