Første ny natur i Østerild

21-11-2011

Gravemaskinerne har netop dækket de sidste grøfter og gravet den sidste jord af en række lysninger, der nu kommer til at huse flere søer.

Foto: NST

Allerede inden de sidste træer til det nye nationale testcenter for vindmøller er fældet i Østerild, er det første store projekt til erstatningsnatur færdigt. Gravemaskinerne har netop dækket de sidste grøfter og gravet den sidste jord af en række lysninger, der nu kommer til at huse flere unikke søer. Søerne ligger i det første af en række vådområder, som vil bliver lavet i forbindelse med testcenteret.

Plantagen som ellers er mørk og tæt bevokset får dermed en helt ny og urørt natur med plads til dyr som strandtudser, spidssnudet frø, hjortevildt og masser af insekter. Det giver også optimale forhold for flere fugle heriblandt fouarageringsområde for natravn. Samtidig fjerner vådområderne kvælstof og okker fra vandet, så det bliver renere.
- Nu kan vi se de første tegninger til den rige natur, som kommer i stedet for de dele af plantagen, som vi fælder af hensyn til testcenteret. Det har selvfølgelig været meget omdiskuteret, og selv om det hele ligner store jordbunker lige nu, så vil man til sommer kunne konstatere, at naturen i hvert fald ikke er blevet fattigere, siger skovrider, Ditte Svendsen, Naturstyrelsen.
Det første vådområde er på 20 ha med 2 nye søer på ca. 2 ha samt mange nye små vandhuller. Det kommer til at ligge relativt utilgængeligt til glæde for dyrelivet. Før plantagen blev plantet i 1920 hed området ’Hjortekær’, og det navn kommer tilbage med den nye, åbne natur.
I alt skal der i projektet etableres 137 ha med mere våd natur samt laves tiltag for flagermus i form af nye lysninger og urørte skovområder samt plantning af frugtbærende buske. Dertil kommer genplantning af skov sådan, at der plantes markant mere skov, end der fældes i forbindelse med testcenteret.