Jægere forstærker kampen mod mårhund

07-11-2011

Naturstyrelsen får nu forstærkning i kampen mod mårhundene.

En mårhundereguleringsjæger og hans hund i aktion. Foto: Ivar Høst

Naturstyrelsen får nu forstærkning i kampen mod mårhundene.

Danmark har nemlig fået 14 særligt uddannede jægere med speciale i at jage mårhund.

Mårhunden er en invasiv art, som er en trussel mod mange af de beskyttede fuglebestande i Danmark, og med det nye korps af jægere vil kampen mod mårhunden blive intensiveret yderligere.

De 14 såkaldte mårhundereguleringsjægere har modtaget en særlig uddannelse, der gør dem i stand til at spore, skyde eller fange mårhundene.

Fri for mårhund i 2015
Uddannelsen af de 14 jægere en del af et samarbejde mellem Danmarks Jægerforbund og Naturstyrelsen om at holde Danmark fri for ynglende mårhunde i 2015

Jægerne er alle erfarne folk under Danmarks Jægerforbund. Uddannelsen består af både teoretisk og praktisk undervisning i mårhundens adfærd, reglerne om bekæmpelsen og brugen af det tekniske udstyr, som jægerne skal bruge for at opspore og mærke mårhundene.

- Det er en meget omfattende opgave at holde landet fri for ynglende mårhunde. Det er ikke noget, Naturstyrelsen kan gøre alene. Vi har brug for hjælp fra mange sider, og derfor har vi lavet et tæt samarbejde med Danmarks Jægerforbund. Det har blandt andet kastet dette korps af jægere af sig, som har særlig forstand på mårhunden. Det bliver meget værdigfuldt , siger skovrider Ulrik Lorenzen, Naturstyrelsen.

De specialuddannede jægere skal være med til at holde Danmark fri for ynglende mårhunde i 2015. Foto: Ivar Høst

Indsatsen mod mårhund herhjemme indeholder en lang række initiativer, som blandt andet omfatter jagt eller gps-sporing af dyr. Det er en meget omfattende opgave, som de særlige mårhundejægere nu skal være med til at løse. Det drejer sig om opsætning af fælder og vildtkameraer, opsporing af konkrete dyr og gps-mærkning.

I dag skal man kontakte Naturstyrelsen eller Danmarks Jægerforbund, hvis man observerer en mårhund i det fri. Det kan man fortsat, men med de nye jægere på plads er det nu også muligt at kontakte den lokale mårhundejæger direkte. Jægerne deltager på frivillig basis i indsatsen mod mårhund.

Uddannelsen af jægerne er støttet af midler fra Naturstyrelsens EU LIFE projekt om bekæmpelse af mårhund.

Find jægerne hos Danmarks Jægerforbund