Bedre miljø kræver bedre samarbejde

17-11-2011

Kodeks for godt samarbejde skal hjælpe KL, kommunerne og Miljøministeriet til at skabe en bedre offentlig forvaltning.

Hvordan sikrer man, at enkeltsager ikke automatisk medfører ny regulering og lovgivning? Hvor er det politiske ansvar for miljøet placeret mellem kommunerne og Miljøministeriet? Og hvordan kan kommuner og staten udvikle praksis hurtigt og omkostningseffektivt?

De spørgsmål har KL og Miljøministeriet besvaret i et fælles kodeks, "Kodeks for godt samarbejde", der blev lanceret på KL's skybrudskonference i Kolding tirsdag 15. november. De fælles spilleregler skal gøre den offentlige forvaltning på miljøområdet mere sammenhængende, gennemskuelig og effektiv til gavn for borgere og virksomheder.

Det er i kommunerne, man ved, hvor problemerne ligger, derfor skal kommunerne også være med til at løse dem. Dialog og samarbejde er afgørende, og der kan "Kodeks for godt samarbejde" fungere som en fin rettesnor for den dialog om for eksempel klimatilpasning, der nu går i gang.
Mens staten har ansvaret for de overordnede rammer, har kommunalbestyrelserne ansvaret for den konkrete varetagelse af opgaverne i kommunerne. Det er i kommunerne, at størstedelen af opgaverne findes, og kontakten til borgerne foregår, og Miljøministeriet skal have tillid til, at kommunerne effektivt kan indføre den nationale miljøpolitik.
KL skal påtage sig en rolle i forhold til kommuner, der ikke lever op til de gældende principper i EU-lovgivningen og den nationale miljølovgivning, da det er et område, der fylder stadig mere på miljøområdet.

Kodekset skal være retningsgivende for arbejdet i dagligdagen. På den måde sikres det, at der er et tæt samarbejde om at få reglerne ført ud i livet i de enkelte kommunale forvaltninger.

Læs mere om "Kodeks for godt samarbejde"