Millioner til miljøteknologi skal sikre nye grønne jobs

01-11-2011

Nye grønne teknologier skal udvikles gennem partnerskaber med det private erhvervsliv.


Danmark skal være et grønt demonstrationsland, hvor nye teknologier bliver udviklet gennem partnerskaber med det private erhvervsliv.

Miljøministeriet har fået ekstra 50 millioner kroner på finanslovsforslaget for 2012 til at oprette et Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP).

I de seneste år har Danmark mistet tusindvis af job. Regeringen vil bruge miljøteknologien som dynamo til at udvikle nye arbejdspladser i grønne innovative virksomheder.

- Miljøteknologien skal gøre Danmark til et foregangsland, der bruger både de menneskelige og naturens ressourcer på en bæredygtig og konkurrencedygtig måde. Vi skal være førende på teknologier, der kan skaffe rent vand og ren luft, alternativer til farlige kemikalier, genanvende affald og rense forurenet jord, så vi får sat gang i eksporten. Med en grøn omstilling af Danmark kan vi både skabe nye arbejdspladser og gøre verden grønnere, siger miljøminister Ida Auken.

Med etableringen af et Miljøteknologisk Demonstrations- og Udviklingsprogram (MUDP) sættes der handling bag regeringsprogrammets formuleringer om styrket grøn omstilling.

Der er væsentlige miljøpolitiske potentialer i teknologisk udvikling, herunder på områderne vand og drikkevandsressourcer, kemikalier, affaldsbehandling, luftforurening, støj og bymiljø.

Tilskud til udvikling
MUDP vil yde tilskud til virksomheders udvikling, test og demonstration af nye innovative miljøteknologiske løsninger. Det vil være et krav, at der sker en betydelig egenfinansiering fra virksomhederne. En række projekter ventes gennemført i offenlig-private partnerskaber.

Med de ekstra 50 millioner kroner i 2012 sker der et væsentligt løft i forhold til den vækstpakke, som den tidligere regering fremlagde før valget. Der vil således være i alt 77 millioner kroner i 2012 til det nye program.

- Vi ønsker at ruste flere danske virksomheder til at deltage i kapløbet om fremtidens marked for ny grøn teknologi. Derfor afsætter vi nu ekstra midler til udvikling af miljøteknologi. Danske virksomheder står allerede stærkt, fordi vi var tidligt ude med fremsynede miljøkrav. Vi har derfor rigtigt meget at byde på, når nye vækstøkonomier som eksempelvis Indien, skal skaffe rent vand til en voksende befolkning, siger Ida Auken.

Det globale marked for miljøteknologier er stort og voksende. Eksporten af miljøteknologi udgør syv procent af den samlede danske vareeksport.