Ny vejledning om den digitale kommuneplan

04-11-2011

Naturstyrelsen er på gaden med ”Vejledning om indhold og revision af den digitale kommuneplan”.

Naturstyrelsen er på gaden med ”Vejledning om indhold og revision af den digitale kommuneplan”. Vejledningen beskriver gældende regler for indhold og revision af de digitale kommuneplaner både i PlansystemDK og på kommunens hjemmeside.

Stadigt flere kommuner lægger deres kommuneplan ud på hjemmesiden som pdf-filer eller udvikler fuldt digitaliserede kommuneplaner, hvor alle kort og tekster er tilpasset det digitale format.

Digitaliseringen åbner nye muligheder for at præsentere kommuneplanen og for at kommunikere med erhvervslivet, organisationer og borgerne.

Men hvordan ser en velfungerende digital kommuneplan ud? Hvordan passer man planen ind i PlansystemDK? Og hvilke rammer sætter lovgivningen for den digitale præsentation af en kommuneplan?

”Vejledning om indhold og revision af den digitale kommuneplan” giver kommunerne overblik over de gældende regler for indhold og revisioner af den digitale kommuneplan og rummer gode råd til udformningen af en digital kommuneplan.

Vejledningen har fokus på, hvordan planerne indberettes til PlansystemDK, og hvornår der kan ændres på hjemmesiden, herunder kravet om sammenskrivning i forbindelse med vedtagelse af større ændringer af kommuneplanen.

Den nye vejledning knytter sig til Planlovens § 54 b og Miljøministeriets cirkulære nr. 68 af 6. september 2006 om det digitale planregister – PlansystemDK – og om kommunalbestyrelsens indsendelse af planer og planforslag m.v. med tilhørende planoplysninger til registeret.

Vejledningen (nr. 9539/2011) kan downloades fra Retsinformations hjemmeside og fra Naturstyrelsens hjemmeside .

Yderligere oplysninger:
Flemming Thornæs, Cand. Arch., Naturstyrelsen, 72 54 48 11,
Henrik Larsen, Civilingeniør, Naturstyrelsen, 72 54 48 05,