Saml ind til julen i naturen

08-11-2011

I statens skove kan du finde pynt til juledekorationen til skolen og hjemmet.

Der er god grund til at lade sig inspirere af mus, egern og fugle, der netop nu samler forråd og gør klar til vinteren.
I Naturstyrelsens skove kan man nemlig indsamle kogler, mos, grene, blade og bær til adventskranse og juledekorationer ganske gratis.

Blot er der nogle enkle regler, du skal overholde:
• Du må kun tage med til eget brug - der skal også være til den næste skovgæst.
• Mos, kogler, svampe, bær, agern og bog må du samle overalt i statens skove og naturområder. Tommelfingerreglen er omkring en bæreposefuld.
• Du gerne klippe grene af løvtræer som birk, bøg, ask og løn. De skal blot være over 10 meter høje. Derimod må du ikke klippe af nåletræer.
• Grene og kviste, der ligger på jorden, må du gerne tage med dig, men der er én vigtig undtagelse:
I bevoksninger, hvor der produceres pyntegrønt (afklippede nåletræesgrene der sælges til for eksempel supermarkeder), må man aldrig indsamle grene. Naturstyrelsen indsamler selv de grene, der ligger på jorden i pyntegrøntbevoksninger.
Institutioner, skoler og børnehaver kan dog efter aftale få lov til at tage efterladte grene i pyntegrøntbevoksninger, hvor Naturstyrelsens arbejde er afsluttet.

I november og december bliver der ofte anvist særlige områder, hvorfra der let kan samles grene og kviste fra skovbunden til privat brug. Find en løbende opdateret liste på

Adgang til naturen: Samle gran til jul

Med Naturstyrelsen i skoven
Landet over afholder Naturstyrelsen en række juleture i november og december måned. Her er der mulighed for at samle ind til juledekorationer til hjem, klasseværelse eller kontoret.

Ved flere af arrangementerne er der også bål og en lille forfriskning, mens man sidder og sysler med dekorationerne.

Her afholdes der arrangementer:
Adventstur i Tvorup Plantage, 19. november
Juletur i Hareskoven, 28. november
Juletur Nørreskoven på Als, 4. december

Se alle ture på Udinaturen-kortet

Særlige regler i private skove
Husk, at reglerne ovenfor kun gælder for statens skove. I private skove gælder der særlige regler som for eksempel, at man kun må færdes på vej og sti.
Læs mere om reglerne for at færdes i naturen på Naturstyrelsens hjemmeside .