Truede hajer og rovfugle kan ånde lettet op

22-11-2011

Danmark underskrev i går to nye internationale aftaler om beskyttelse af trækkende rovfugle og ugler og truede hajer.


Sjældne rovfugle, ugler og en lang liste af hajer kan gå en tryggere tid i møde. Foto: Naturstyrelsen

Det skal være forbudt at fange hajer for blot at skære den eftertragtede rygfinne af, og når trækkende rovfugle og ugler er på farten mellem Europa og Afrika, skal de trygt kunne lande.

Danmark underskrev i går to nye internationale aftaler om bedre beskyttelse af truede hajer som for eksempel den hvide haj, hvalhaj, sildehaj og pighaj. Samtidig skal en tilsvarende aftale beskytte trækkende rovfugle som hvepsevåge, fiskeørn og lærkefalk, men også ugler som mosehornugle og dværghornugle kan se frem til at få bedre beskyttelse.

- Vi skal gøre vores absolut yderste for at passe på de mange plante- og dyrearter, der lever på Jorden, for det er desværre en realitet, at der uddør arter hver eneste dag. Både rovfugle, ugler og hajer er allerede godt beskyttet i Danmark og Europa, men vi kan være med til at give disse truede arter endnu bedre vilkår på det globale plan med de aftaler, vi har underskrevet i dag, siger miljøminister Ida Auken.

Det internationale samfund skrev under på et forbud mod indsamling af hajers rygfinner og beskyttelse af hajernes levesteder. Samtidig indskærpede man, at direkte og indirekte fiskeri efter hajerne kun må ske på et bæredygtigt grundlag.

I danske farvande er det kun sildehaj og pighaj, der optræder på listen over de udvalgte truede hajarter, og Danmark lever allerede op til aftalens formål for netop disse to arter gennem EU's hajforvaltningsplan.

Den forbedrede internationale beskyttelse skal opnås ved et tættere samarbejde mellem lokalsamfund, nationale myndigheder, fiskeriorganisationer og interesseorganisationer, men aftalen omfatter også en øget indsats i forhold til at undersøge de truede arters biologi, levesteder og trækruter.

Aftalerne blev underskrevet i Bergen, Norge, på det treårlige medlemsmøde i Bonn-konventionen om beskyttelse af migrerende dyrearter.

Aftalen om bedre beskyttelse af trækkende arter af rovfugle og ugler i Europa og Afrika vil bidrage til at styrke EU's tilsagn og handlinger for at opnå en global beskyttelse af disse fugle, hvoraf mange af arterne er i tilbagegang. Med aftalen styrkes samtidig relationer og samarbejde i forhold til internationale konventioner og EU's fuglebeskyttelsesdirektiv.

Yderligere oplysninger:
Biolog Erling Krabbe, Naturstyrelsen, tlf.: 7254 2507 - 2177 6927, e-mail: Obfuscated Email