Iltsvind på retur

28-10-2011

Godt nyt for fisk og andre havdyr: Der er mere ilt i havet, end der plejer at være på denne årstid.

Udbredelsen af iltsvind i oktober. Kort fra DMUs rapport

Godt nyt for fisk og andre havdyr: Der er mere ilt i havet, end der plejer at være på denne årstid.

Det viser Naturstyrelsens overvågning af danske farvande.

Flere steder er der kommet bedre iltforhold i løbet den forgangne måned. Det gælder blandt andet i Øresund, Kattegat og i det Sydfynske Øhav og omkring Als. Undtagelsen er Limfjorden, hvor der flere steder er opstået et kraftigt iltsvind.

Et blæsende og regnfuldt oktober spiller en vigtig rolle for den positive udvikling. Det er nemlig vind og bølger, der sørger for at sende frisk luft fra overfladen ned til bunden.

Fakta om iltsvind: Der opstår iltsvind, når forbruget af ilt i havet er større end tilførselen af ny ilt. Det er især, når bakterier nedbryder alger og planter på havbunden, at der opstår et stort iltforbrug. Vind og vejr sørger på den anden side for at tilføre frisk ilt til vandet.

Yderligere oplysninger:
Cand. scient Tonny Niilonen, Naturstyrelsen. Tlf.: 7254-4866