Jægere kontrolleres for ulovlig ammunition

17-10-2011

I jagtsæsonen 2011/12 gennemfører Naturstyrelsen kontrol for at sikre, at der kun bruges lovlige patroner i forbindelse med jagt – og ikke patroner med blyhagl.

I jagtsæsonen 2011/12 gennemfører Naturstyrelsen kontrol for at sikre, at der kun bruges lovlige patroner i forbindelse med jagt – og ikke patroner, der indeholder blyhagl.

Der sker ved et landsdækkende kontroltilsyn, der omfatter selskabsjagter og enkeltmandsjagter på private og offentlige arealer.

Kontrollen, der gennemføres som stikprøvekontroller, omfatter jagt på alle dyr, der kan jages med hagl.
Blyhagl har været forbudt siden 1996. Ved razziaer sidste år fandt Naturstyrelsen og Politiet blyhagl hos i alt tre jægere. Razziaen omfattede kontrol af i alt 657 jægere, og der blev foretaget sammenlagt 30 kontroltilsyn.

Overtrædelse af forbuddet mod blyhagl straffes med bøde.

Naturstyrelsen ønsker fortsat fokus på forbuddet mod anvendelse af blyhagl. Det er baggrunden for, at sidste års kontroltilsyn nu gentages.

Resultaterne af kontrollerne vil blive offentliggjort efter jagtsæsonen i foråret 2012.

Fakta om bly:
Bly er et giftigt tungmetal, der ophobes i naturen og i mennesker. Det betyder, at selv små mængder bly kan medføre en sundhedsskade.

Yderligere oplysninger:
Forstfuldmægtig Caroline Bald, Naturstyrelsen, tlf.: 7254 2432