Mårup Kirke i sikkerhed

06-10-2011

Selvom efteråret skruer bissen på og sender en storm mod den jyske vestkyst, er der ingen fare for, at Mårup Kirke styrter i havet.

Selvom efteråret skruer bissen på og sender en storm mod den jyske vestkyst, er der ingen fare for, at Mårup Kirke styrter i havet.

Naturstyrelsen afsluttede nemlig i går arbejdet med at nedtage den del af kirken, der stod nærmest kystskrænten.

- Nu er der igen en beskyttende bræmme, som havet kan æde af uden, at kirken er i fare for at styrte ned , siger skovfoged Torben G. Staehr, Naturstyrelsen.
De seneste år har vejr og vind i gennemsnit høvlet to meter af klinten om året. Kraftige storme kan dog tage mere.

Naturstyrelsen tager kirken ned i takt med kystskrænten forsvinder. Der skal hele tiden være mindst seks meter til kanten, fremgår det af Naturstyrelsens plan for nedtagning af kirken.

Kirke i depot
Munkesten, kampesten, træværk og alle andre dele af Mårup Kirke bliver forsigtigt taget ned og kørt i depot. I mellemtiden forsøger en arbejdsgruppe i Lønstrup at finde midler til at genopføre kirken.
Nationalmuseet har deltaget i nedtagningen, der blev indledt den 26. september. Undervejs har man blandt andet fundet 800 år gamle rester af halm fra datidens korn, der har været skjult i murene.
Fakta: Mårup Kirke blev opført i 1200 tallet. På det tidspunkt var der mere end to kilometer til havet. Den fremherskende vindretning var i øvrigt dengang nordøstlig, hvilket betød, at der normalt var fralandsvind ved Mårup.

Se billeder fra nedtagningen af Mårup Kirke

Yderligere oplysninger:
Skovfoged Torben G. Staehr, Naturstyrelsen, tlf.: 7254-3987