Madsebakke på Bornholm fredet

13-10-2011

Storkenæb, agermåne og perikon vil fremover brede sig på nye overdrev mellem ældgamle helleristninger ved Madsebakke nær Allinge-Sandvig på Bornholm.

Foto: Jørgen Heinemeier

Storkenæb, agermåne og perikon vil fremover brede sig på nye overdrev mellem ældgamle helleristninger ved Madsebakke nær Allinge-Sandvig på Bornholm. Måske kan sjældne orkidéer, der vokser i nærheden også sprede sig.

Det forventer Naturstyrelsen, der har betalt fredningserstatninger for knap 7 millioner kroner i forbindelse med fredningen.

Ud over at beskytte de særlige helleristninger fra bronzealderen og landskab og natur, baner fredningen også vejen for, at publikum får bedre mulighed for at opleve området.

Besøgende kan komme direkte ud i området fra den tilstødende Allinge-Sandvig by. Desuden har Naturstyrelsen købt 26 hektar, der indgår i det samlede fredede areal på 43 hektar. Hermed er der også skabt forbindelse mellem det fredede område og stisystemerne på Naturstyrelsens øvrige arealer i området.

Fredningssagen blev indledt i 2006. Dengang var der blandt andet planer om et feriecenter på en del af arealet. Hovedparten af de samlede fredningsomkostninger på 7,7 millioner kroner gælder erstatning for skrinlægning af disse planer. Naturstyrelsen afholder 90 procent af erstatningerne, og Bornholms Regionskommune afholder 10 procent.

Naturstyrelsen etablerer et demonstrationsareal med vildtvenlig landbrugsdrift på en del af det fredede areal.

Yderligere oplysninger:
Biolog Else Marie Stamphøj, Naturstyrelsen, tlf.: 7254-4859