Stavids Å slynger sig igen

11-10-2011

I går en lige kanal - i dag en bugtet å. Naturstyrelsen leder nu vandet fra Stavids Å nær Odense ind i nye slyngninger.

I går en lige kanal - i dag en bugtet å.
Naturstyrelsen leder nu vandet fra Stavids Å nær Odense ind i nye slyngninger. Om en måned vil åen have fået sit oprindelige bugtede forløb tilbage over en strækning på ni kilometer.
Det sker som led i et vandmiljøplan II-projekt, der hvert år vil fjerne over 23 tons kvælstof fra vandmiljøet og give bedre forhold for naturen. Projektet har været tre år undervejs og koster 18 millioner kroner.
- Sølvglinsende laksefisk, tykskallede malermuslinger og en lang række sjældne engplanter vil fremover få langt bedre levemuligheder i og omkring Stavids Å. Og ude i Odense fjord bliver vandet renere, fordi de fugtige enge virker som rensningsanlæg, der fjerner næringsstoffer, siger projektleder Vibeke Birkelund, Naturstyrelsen.
Håbet er, at den udrydningstruede tykskallede malermusling, vil vende tilbage. Den har tidligere levet i Stavids Å, men er i dag fortrængt til den nærliggende Ryds Å. Også laksefisk får bedre forhold i den genslyngede å, hvor der udlægges sten og grus, som fiskene kan gyde i.
Aftaler med landmænd
Hvor der tidligere var dyrkede marker helt ned til kanten af åen, vil fugtige enge fremover brede sig. Naturlige jordbakterier i den fugtige jord fjerner næringsstoffer, der ellers ville strømme ud i åen. Der er indgået aftale om naturvenlig græsning og høslæt af engene mod kompensation til de 40 lodsejere, der ejer de i alt 100 hektar, der indgår i projektet.
Engene er hjemsted for mange planter, insekter, smådyr og fugle, som får det bedre i fremtiden. Naturstyrelsen forventer blandt andet, at området fremover vil blive hjemsted for flere viber og bekkasiner.
Anlægsarbejdet omkring Stavids Å forventes afsluttet i løbet af november.
Publikum har mulighed for at opleve den nye bynære natur via det veludviklede stisystem, som Odense Kommune har etableret i området.

Læs mere om vådområdeprojektet

Yderligere oplysninger:
Projektleder Vibeke Birkelund, Naturstyrelsen, tlf.: 7254-3551 / 2526-9690