Tilladelse til begrænset udskylning af gaslager

28-10-2011

Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen har i dag givet Energinet.dk tilladelse til at udlede saltholdigt skyllevand fra naturgaslageret i Ll. Torup i forbindelse med vedligeholdelse og montering af nye sikkerhedsventiler.

Gaslageret. Foto: NST

Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen har i dag givet Energinet.dk tilladelse til at udlede saltholdigt skyllevand fra naturgaslageret i Ll. Torup i forbindelse med vedligeholdelse og montering af nye sikkerhedsventiler.

Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen konkluderer i tilladelsen, at udskylningen vil være i overensstemmelse med gældende regler og ikke vil forringe områdets natur.

Skyllevandet kommer som en konsekvens af, at Energinet.dk skal pumpe vand ind i naturgaslageret, der består af syv store hulrum i salthorsten under Ll. Torup. Vandet vil her optage salt, som vil blive skyllet ud igen. Dermed kan energinet.dk vedligeholde og udvide hulrummene igen, efter at de naturligt er skrumpet gennem årene på grund af det store tryk, der er i undergrunden.

Den første del af udskylningen vil foregår som et pilotprojekt med en langsom udpumpningshastighed, som vil blive overvåget tæt. Der vil være grundige analyser af det saltholdige vand, og naturen i Hjarbæk Fjor og Lovns Bredning vil blive overvåget intensivt. Viser det sig, at de beskyttede naturområder stik imod beregningerne tager skade af udledningen, vil projektet blive standset.

Projektet er siden 2010 blevet reduceret voldsomt af to omgange. Oprindeligt ønskede Energinet.dk at udvide lageret med ni nye hulrum i salthorsten, samt udvide de eksisterende syv hulrum. Men efter ønske fra Energinet.dk bliver der nu kun givet tilladelse til at lave en begrænset udskylning af de eksisterende hulrum, så energinet.dk blandt andet kan montere sikkerhedsventiler i anlægget.

Reduktionen af projektet betyder, at den samlede saltudledning til Limfjorden fra projektet falder fra 16 mio. til 1 mio. ton salt, der skal udledes over små 10 år.

Saltet i salthorsten er aflejringer af gammelt havsalt, så det er tilsvarende det salt, som flyder rundt i havene i dag. Det saltholdige vand bliver fortyndet og herefter pumpet ud i Lovns Bredning. Saltindholdet vil ikke være større i det udpumpede vand end det vand, som findes i Lovns Bredning.

Ønsker Energinet.dk på et senere tidspunkt at foretage flere udskylninger, kræver det, at der udarbejdes en helt ny VVM-redegørelse.

Yderligere oplysninger:
Kontorchef Stefan Søsted, Naturstyrelsen, tlf.: 7254-3836
Pressekonsulent Sune Bové, Naturstyrelsen, tlf.: 2537-0771

Se kommuneplantillæg og tilhørende miljøtilladelser