Tranedans vinder frem

25-10-2011

Sandsynligheden for at høre tranernes melodiske kald og se deres særprægede dans vokser. På Fyn ynglede traner for andet år i træk.

Traner. Foto: Colourbox

Sandsynligheden for at høre en tranes melodiske kald og se den store fugls særprægede dans er blevet større.

Antallet af ynglende traner i de syd- og sønderjyske moseområder er stigende, og på Fyn ynglede traner i år for andet år i træk. Det viser de seneste tal fra Naturstyrelsens overvågningsprogram Novana .
Den positive udvikling skyldes blandt andet, at tranerne har tilpasset sig det danske landskab:
- Tranerne stiller ikke længere så store krav til ynglelokaliteten. I dag finder vi traner i små mosehuller, hvor det tidligere kun var i vidtstrakte, åbne og øde hedemoser. Forklaringen er, at unge fugle er søgt mod de mindre moser i takt med, at de bedste områder er blevet fuldt besat af ældre og erfarne fugle, siger skovfoged Jens Hjerrild Hansen, Naturstyrelsen.
Selvom mosens størrelse altså ikke længere er afgørende for tranens lyst til at slå sig ned, er der alligevel en rød tråd i overvågningsresultaterne, når det kommer til tranernes valg af yngleområder:
- Fred og ro gennem ynglesæsonen ser ud til at være af afgørende betydning for, om tranerne vælger at slå sig ned. Og så skal moseområdet helst være smaskvådt med en kerne af nærmest ufremkommelig sump, hvor tranen kan etablere reden, fortæller skovfoged Jens Hjerrild Hansen.

Tæt på udryddelse
Historisk set har tranen været en udbredt ynglefugl i Danmark, og stednavne som Tranebjerg, Traneholm og Tranekær vidner da også om tranens forekomst over hele landet.

Men i mange år balancerede tranen på kanten af udryddelse. I perioden 1950-1990 var der kun ganske få ynglende traner tilbage i Thy og det øvrige Nordjylland. Siden 1990 har tranen spredt sig til en række andre landsdele herunder Sønderjylland, der fik sit første tranepar i 2002.

Mere end 20 tranepar ynglede i det sydlige Jylland og Fyn i 2011.

Læs mere om traner på Naturstyrelsens hjemmeside

Yderligere oplysninger:
Skovfoged Jens Hjerrild Hansen, Naturstyrelsen, tlf.: 7254 3630 (om traner i Sønderjylland)
Biolog Leif Bisschop-Larsen, Naturstyrelsen, tlf.: 7254 3473 (om traner på Fyn)