Ekspropriationer færdige i Østerild

01-09-2011

Ekspropriationerne til det nationale testcenter for vindmøller i Thy er nu gennemført. Staten ejer dermed de arealer, der er nødvendige for, at testcenteret kan blive etableret.

Ekspropriationerne til det nationale testcenter for vindmøller i Thy er nu gennemført.

Staten ejer dermed de arealer, der er nødvendige for, at testcenteret kan blive etableret. Samtidig er de rådighedsbegrænsninger, der skal pålægges private ejendomme i området, også på plads. Rådighedsbegrændningerne betyder blandt andet, at forskere fra testcenteret skal have adgang til jorden for at kunne foretage målinger. Begrænsningerne handler også om, at lodsejerne ikke kan dyrke skov på arealerne.

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland har fastsat erstatninger til de enkelte lodsejere.
I alt totaleksproprieres fire ejendomme med boliger, én ejendom deleksproprieres, 23 ejendomme pålægges rådighedsindskrænkninger og 3 vindmøller eksproprieres til nedtagning.

Beboerne i de fire totaleksproprierede ejendomme er blevet tilbudt en lejeaftale, så de har tid til at flytte i ro og mag inden den 1. april 2012. På den deleksproprierede ejendom er der lavet et såkaldt magelæg, så ejeren har byttet sig til ny jord, der i størrelse stort set svarer til den jord, han har afgivet.

Der er mulighed for at de berørte lodsejere kan anke afgørelsen til taksationskommissionen, hvis de ikke er tilfreds med erstatningens størrelse.