10 særlige landskaber udvalgt til arkitektkonkurrence

24-04-2012

Naturstyrelsen og Realdania vil med små, præcise arkitektoniske indgreb forbedre oplevelsen af 10 landskaber i yderområderne.

Naturstyrelsen og Realdania vil med små, præcise arkitektoniske indgreb forbedre oplevelsen af 10 landskaber i yderområderne.

Kalø Vig. Foto: Jacob Fisher
Naturoplevelser. Kalø Vig er et af de 10 udvalgte steder i landskabet. Foto: Jacob Fischer.

Spektakulære landskaber i sand og vand, magiske moseområder, bløde bakker, verdenskendt vadehav, klinter, klitter og et enestående dyreliv.

De danske yderområder er rige på storslåede landskaber. Nu har Realdania og Naturstyrelsen under Miljøministeriet - i samarbejde med et fagligt ekspertpanel - udvalgt 10 særlige steder i yderområdernes landskaber og afsat 33 millioner til realisering af ankomst- og formidlingsfaciliteter forstået som små, præcise arkitektoniske indgreb, der skal forbedre oplevelsen af naturen.

Små indgreb skaber store oplevelser
Administrerende direktør i Realdania, Flemming Borreskov, ser store muligheder i projektet:
- Naturen og de mange smukke landskaber er yderområdernes stærkeste potentiale. Et potentiale som kan udnyttes endnu bedre, end det bliver i dag. Med udvælgelsen af de 10 særlige steder, er det formålet at vise nye veje til, hvordan oplevelsen af landskabet kan højnes og skærpes gennem små, enkle arkitektoniske indgreb af højeste kvalitet. Det kan være en bænk, en bro, en udsigtsplatform eller et ankomstareal, som kan formidle naturen på nye måder , siger Flemming Borreskov.

-Jeg er rigtig glad for, at vi gennem dette nye partnerskab med Realdania, kan hjælpe udviklingen i yderområderne. Vores kyster, natur og landskaber er for rigtig mange turister - og for os selv - noget af det bedste ved Danmark. Og gennem samarbejdet med Realdania, vil vi kunne understøtte blandt andet kystferieturismen og dermed forhåbentligt være med til at skabe jobs og udvikling rundt om i landet , siger miljøminister Ida Auken.

I udvælgelsen af de 10 steder i landskabet har det faglige ekspertpanel, Naturstyrelsen og Realdania lagt vægt på at finde spektakulære steder med et potentiale, hvor mindre og meget nænsomme indgreb kan skabe stor værdi.

Der er også lagt vægt på en spredning i landskabstyper og geografi. De udvalgte 'Steder i landskabet' er:

• Råbjerg Mose, ved Jerup i Vendsyssel
• Rubjerg Knude, nord for Løkken i Vendsyssel
• Hanstedreservatet, Thy, mellem Hanstholm og Klitmøller
• Knudeklinten på Fur, Limfjorden
• Stevns Fyr, Sydøstsjælland
• Ballum Sluse, Sydvestjylland
• Filsø, Vestjylland nord for Oksbøl
• Tipperne Fuglereservat, Ringkøbing Fjord
• Kalø Slotsruin, Kalø vig på sydlige Djursland
• Hammersholm helleristningsfelt, ved Allinge på Nordbornholm

Læs mere om stederne på Realdanias hjemmeside

I løbet af sommeren følger arkitektkonkurrencer om den endelige udformning af de forskellige landskabelige indgreb, og til efteråret gennemføres et fælles udviklingsforløb for de involverede kommuner, bygherrer og arkitekter. De konkrete arkitektoniske indgreb forventes gennemført fra 2013.

Når projekterne er realiseret, vil de indgå i Naturstyrelsens formidling af naturoplevelser.