Få vejledning om de nye 25 meter-beskyttelseszoner

24-04-2012

Du kan nu få vejledning om, hvordan både jura og teknik skal håndteres omkring vandværksboringer.

Naturstyrelsen har udsendt en vejledning, der forklarer de nærmere omstændigheder i forbindelse med den obligatoriske 25 m-beskyttelseszone omkring vandværksboringer, der blev indført i 2011.

Der står i miljøbeskyttelsesloven, at der omkring indvindingsboringer til almene vandværker skal indføres beskyttelseszoner på 25 meter, så grundvand og drikkevand sikres mod forurening nær boringerne.

I vejledningen beskrives de juridiske, tekniske og rent praktiske forhold i relation til beskyttelseszonerne.

Konsekvenser ved 25 meter-zonen
De cirkelrunde beskyttelseszoner har en del praktiske konsekvenser for lodsejere og vandværker.

I vejledningen redegøres der derfor for konsekvenser med hensyn til arealanvendelse, eventuel sløjfning af vandboringer samt den økonomiske godtgørelse, der udbetales fra vandforsyningerne til grundejerne.

Naturstyrelsen er i gang med at udarbejde et kort over indvindingsboringer til almene vandforsyninger, som er omfattet af 25 meter-beskyttelseszoner. Kortet vil snarest kunne ses her på hjemmesiden.

Se vejledningen og læs mere om 25 meter-zonen