Nu bliver det billigere at klage til Natur- og Miljøklagenævnet

20-04-2012

Prisen for at klage til Natur- og Miljøklagenævnet bliver snart sat ned. Samtidig bliver det mere effektivt at klage.

I løbet af sommeren bliver det billigere for virksomheder og organisationer at klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Samtidig skal klagerne afvikles hurtigere og mere effektivt.

Hvor det før kostede 3000 kroner for firmaer og interesseorganisationer at klage til Natur- og Miljøklagenævnet, vil regeringen nu sætte prisen ned og indføre et maksimalt gebyr på 500 kroner.

-Nu fjerner vi det meget høje gebyr på 3000 kroner. Det er godt nyt for vores demokrati. Naturen, som er den mulige forurettede part, har ingen mulighed for at klage. Det er derfor vigtigt, at grønne organisationer har mulighed for at klage på naturens vegne, uden de bliver ruineret, siger miljøminister Ida Auken.

Det har hele tiden kostet 500 kroner for private at klage. Gebyret vil til enhver tid blive tilbagebetalt, hvis klageren får medhold i sin klage.

Hurtigere sagsbehandling
Tidligere har det været praksis, at Natur- og Miljøklagenævnet sendte en klage tilbage til kommunen, hvis der var sket visse fejl i sagsbehandlingen. Men den proces er tidskrævende og kan tage klageren som gidsel. Det vil Ida Auken begrænse.

-Hvis der for eksempel er klaget over en landmands planer om en udvidelse af produktionen, mindsker vi nu risikoen for, at han skal vente flere år på en afklaring. Jeg vil sikre en hurtig og effektiv sagsbehandling, der gør det mindre besværligt og tidskrævende at klage, siger Ida Auken.

Effektiviseringen skal endvidere ske med øget brug af digitale formularer frem for breve og maskinelle underskrifter frem for traditionelle håndskrevne.

Lovforslaget 1. behandles i Folketinget i dag d. 20. april 2012.

Yderligere oplysninger:
Pressemedarbejder Signe Vestergaard, Miljøministeriet, tlf.: 2250 9029, e-mail:
Kontorchef Oluf Engberg, Naturstyrelsen, jura, tlf.: 7254 4773, e-mail: