Lokalplaner skal kunne tage afsæt i klimatilpasning

20-04-2012

Kommuner skal kunne begrunde deres lokalplaner med klimatilpasningsmæssige hensyn. Det vil lette kommunernes arbejde.

Landets kommuner har ønsket at kunne lave lokalplaner, der tager direkte afsæt i klimatilpasning. Det skaber miljøminister Ida Auken nu rammerne for.

Derfor kan kommunerne fremover for eksempel mindske risikoen for vand i kældrene ved at stille krav om grønne tage, der kan optage regnvand, eller minimere omfanget af fliser i indkørsler og haver, så vandet kan løbe væk.

-Tidligere kom kommunerne i klemme, hvis de begrundede lokalplanerne med klimahensyn. Det gør vi op med i dette lovforslag, så kommunerne slipper for at begrunde klimatilpasningshensyn med, at en række træer ser smukke ud, eller at et vandreservoir vil give en arkitektonisk kvalitet til et område, hvis det i realiteten er en del af en klimatilpasningsstrategi, siger miljøminister Ida Auken.

Planloven bliver mere smidig
Danmark skal i mål med klimatilpasning. Derfor vil regeringen gøre planloven mere smidig, så kommunerne kan føre deres ambitioner på klimatilpasningsområdet ud i livet

Kommunerne får nu mulighed for at lave lokalplaner, der tager særlig højde for kraftige regnskyl, oversvømmelser forårsaget af skybrud og andre vejrmæssige forhold alene med den begrundelse, at de vil klimatilpasse.

Det kan eksempelvis være, at en kommune gerne vil stille krav om, at nybyggeri skal etableres på forhøjninger for at undgå nye oversvømmelser i kældrene. Der vil også være mulighed for at lave lokalplaner, hvor særlige forhold begrundes af hensyn til forureningskilder.

- På den her måde kommer kommunerne til at skabe nogle mere interessante byer med vandreservoirer, grønne tage og lignende, siger miljøminister Ida Auken.

I forbindelse med lovforslaget bliver det blandt andet også nemmere for kommunerne at ophæve overflødige lokalplaner og byplanvedtægter uden samtidig at skulle udarbejde nye lokalplaner.

Lovforslaget bliver 1. behandlet i Folketinget fredag 20. april.

Yderligere oplysninger:
Kontorchef Sanne Kjær, Naturstyrelsen, tlf.: 4131 8479, e-mail:
Pressemedarbejder Signe Vestergaard, Miljøministeriet, tlf.: 2250 9029,