Jagten efter mårhund udvides til Fyn

12-04-2012

Hidtil har jagten på mårhund kun omfattet Jylland, men på Fyn har der været så mange ubekræftede observationer, at jagten nu udvides.

Vildhund. GPS-mærkede mårhunde skal nu hjælpe med at fange mårhunde på Fyn.

Naturstyrelsen og Danmarks Jægerforbund udvider nu jagten på mårhund til også at omfatte Fyn.

Hidtil har indsatsen kun omfattet Jylland, der er det eneste sted, hvor mårhunden er fundet. Men på Fyn har der været så mange ubekræftede observationer, at jagten nu udvides.

- Vi har endnu ikke fået en bekræftet observation af en mårhund på Fyn. Men flere har ment, at de har set dem, og derfor vil Naturstyrelsen nu gøre nogle forsøg på at få det bekræftet , siger skovrider Ulrik Lorenzen.

Derfor udsætter Naturstyrelsen og Danmarks Jægerforbund torsdag 12. april to GPS-mærkede mårhunde på Fyn. En han og en tæve, som udsættes henholdsvis nordøst for Bogense og ved Sollerup nord for Faaborg.

De to mårhunde skal afsøge, om der findes andre mårhunde i den fynske natur.

Se indslag fra TV2 Fyn fra udsætningen

Fri for mårhund i 2015
De GPS-mærkede mårhundes færdsel vil daglig blive overvåget, da deres adfærdsmønster kan afsløre om de har fundet en mage på Fyn. Alle mårhunde med GPS er steriliserede, så de ikke kan formere sig, når de bliver sat ud igen.

I den danske indsatsplan mod mårhunden er det et mål at holde mårhunden væk fra øerne og at Jylland er fri for ynglende par i 2015. Planen er del af et fælles, nordisk LIFE projekt og indeholder en række initiativer, som Naturstyrelsen og Danmarks Jægerforbund samarbejder om at føre ud i livet.

- Vi håber at kunne holde dem væk fra Sjælland og Fyn, men de er gode svømmere, så vi kan ikke garantere noget. Nu starter vi med at udfordre teorien om, at de er på Fyn , siger Ulrik Lorenzen

Naturstyrelsen opfordrer jægerne til ikke at skyde, hvis de ser en mårhund med GPS-halsbånd.  I stedet kan man kontakte Naturstyrelsen på mårhundehotlinen på tlf. 5114 0114 eller den lokale mårhundereguleringsjæger.

Kontaktoplysninger findes hos Danmarks Jægerforbund .

Du kan finde mere information om mårhunden, indsatsen imod den og hvordan du skal forholde dig her på hjemmesiden.

Læs mere om mårhund på Naturstyrelsens hjemmeside

Yderligere oplysninger:
Skovrider Ulrik Lorenzen, indsatsen mod mårhund, tlf.: 2141 8646
Vildtkonsulent Lars Erlandsen, udsætning af mårhund på Fyn, tlf:: 2149 0023